De leerlingkaart is uitgebreid met een nieuwe vergelijking. In de serie aanpassingen van de leerlingkaart, waarin eerder een aanpassing van de gegevens is gemaakt, is dit een nieuwe stap om een beter beeld te kunnen vormen van hoe de leerling ervoor staat. Door bij het vergelijken alleen naar leerdoelen uit het eigen leerjaar te kijken, kan de vergelijking eerlijker worden gemaakt.

Voorheen gaven we de gemiddelde vaardigheidsscore per Wereld (domein) aan. Deze werd vergeleken met de score van alle andere leerlingen (in Gynzy) uit hetzelfde leerjaar. Deze score is gebaseerd op alle leerdoelen uit die Wereld. Daarmee is het een score die de leerling gedurende de basisschool ontwikkelt en dus elk jaar verder oploopt. Het verschil in instroommoment tussen leerlingen in Gynzy kan daarbij voor een vertekende vergelijking zorgen. Daarom is een nieuwe score en vergelijking toegevoegd: een gemiddelde vaardigheidsscore die alleen wordt gebaseerd op de leerdoelen uit het eigen leerjaar en ook alleen daarmee wordt vergeleken. Dit biedt over het algemeen een veel eerlijkere normatieve vergelijking. Dit zijn nu ook de scores die in ParnasSys gebruikt worden om de beoordeling op te baseren.

Omdat de oude score nog steeds waardevol is voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen, met name over leerjaren heen, is deze nog steeds op te roepen door in de leerlingkaart te kiezen voor de optie “toon alle doelen”. Dit is tevens de score die terug te vinden blijft in de groeigrafieken.

 

Leerjaarscore (nieuw) Wereldscore (oud)
Visuele indicatie Bolletjes in signaalkleuren Grijze bolletjes
Vergelijking gebaseerd op Leerdoelen van één leerjaar Alle leerdoelen in een Wereld
Terug te vinden in ParnasSys Groeigrafieken
Opbouw score Per leerjaar Leerjaar-overstijgend
Geschikt voor ‘Normatieve’ vergelijking Volgen van ontwikkeling

 

Leerdoelvergelijking

Verschil tussen de twee beheersingsniveaus: vergelijking met alleen leerdoelen uit het eigen leerjaar of alle leerdoelen uit een Wereld.

N.b. voor beide scores geldt dat leerlingen niet 100% hoeven of zelfs zullen halen aan het eind van het leerjaar danwel het eind van de basisschool.