Verschillen tussen leerlingen

Differentiatie in de klas

Je hoort de term ‘differentiatie’ steeds vaker in onderwijsland. Niet gek, want er ligt voor leerkrachten een belangrijke uitdaging om het lesgeven op de basisschool aan te passen aan de unieke behoeften en kwaliteiten van elke leerling.

In dit artikel lees je meer over de betekenis en kenmerken van differentiatie in de klas, het verschil met adaptief onderwijs en een aantal praktische tips voor een gepersonaliseerde leerervaring in de klas.

Inhoudsopgave

Leerling op chromebook met leerlingen bij het digibord in de achtergrond

Wat is differentiatie in het onderwijs?

Differentiatie in het onderwijs is een strategie waarbij leerkrachten hun lesmethoden, materiaal en inhoud aanpassen aan de unieke leerbehoeften, vaardigheden en interesses van hun leerlingen. Differentiëren richt zich dus op het personaliseren van het leerproces om op die manier rekening te houden met de verschillende leerbehoeften van de leerlingen.

Belangrijke elementen van differentiatie:

Er zijn verschillende manieren waarop een leerkracht differentiatie kan toepassen:

1. Differentiatie op basis van inhoud

Aanpassen wat leerlingen leren.

De 'inhoud' verwijst naar de leerstof die aan leerlingen wordt aangeboden. Differentiatie in de inhoud betekent dat je als leerkracht lesmateriaal aanbiedt dat aansluit bij de verschillende leerbehoeften en voorkeuren van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het aanbieden van keuzes in onderwerpen of thema's om de interesse van leerlingen te wekken.

 • Het aanbieden van verschillende leerdoelen op basis van het niveau van de leerling.

2. Differentiatie op basis van proces

Aanpassen hoe leerlingen leren.

Het 'proces' gaat over de manier waarop de leerstof wordt overgebracht en hoe leerlingen deze verwerken. Differentiatie in het proces kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verschil in onderwijsmethoden, zoals groepswerk, individuele opdrachten, en hands-on activiteiten.

 • Het integreren van audiovisuele middelen en interactieve activiteiten.

 • Het aanpassen van de instructie.

 • Gebruik van technologieën, zoals digitale hulpmiddelen en interactieve apps, om verschillende leerstijlen tegemoet te komen.

3. Differentiatie op basis van product

Aanpassen hoe leerlingen hun kennis en vaardigheden laten zien.

Bij 'product' gaat het om de manier waarop leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd. Differentiatie op basis van het product betekent dat leerlingen op verschillende wijzen hun geleerde kennis en vaardigheden tonen, zoals:

 • Diverse beoordelingsmethoden, van traditionele toetsen tot creatieve projecten.

 • Keuze in de manier van presenteren, zoals schriftelijk, mondeling, of via digitale media.

 • Gelegenheid voor leerlingen om hun sterke punten te benutten en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

4. Differentiatie op basis van leeromgeving

Aanpassen van de fysieke of digitale leeromgeving om het leren te ondersteunen.

Differentiatie op basis van de leeromgeving gaat over het aanpassen van zowel de fysieke als de digitale omgeving waarin het leren plaatsvindt.

In de fysieke leeromgeving kan differentiatie inhouden:

 • Richt de klas in in verschillende leerzones, zoals leeshoeken, een zone om samen te werken, of rustige werkruimtes, zodat leerlingen kunnen kiezen waar en hoe ze het beste leren.

 • Het gebruik van verschillende zitmogelijkheden, zoals zitballen, sta-tafels, of traditionele bureaus, om tegemoet te komen aan verschillende leerbehoeften en voorkeuren.

 • Een tafelkaart voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.


Bij differentiatie van een digitale leeromgeving kun je denken aan:

 • Het gebruik van adaptieve opgaven die zich automatisch aanpassen aan het niveau en de voortgang van elke leerling.

 • Digitale hulpmiddelen en lesmateriaal zoals digibord tools, educatieve spelletjes en interactieve quizzen, die verschillende leerstijlen ondersteunen.

 • Digitale communicatietools voor meer samenwerking en interactie, zowel binnen als buiten de klas.


Door deze 4 elementen van differentiatie in het onderwijs te integreren, kunnen leerkrachten een meer inclusieve en daardoor meer effectieve leeromgeving creëren die leerlingen ondersteunt en stimuleert.

Differentiëren met Gynzy?

Zet eenvoudig en snel een setje extra leerdoelen in een bundel klaar voor een individuele leerling of groepje leerlingen.

Differentiatie in het onderwijs: wat levert het op?

In een recente uitgave van Kennisrotonde kun je lezen dat differentiatie in het onderwijs kan leiden tot verbeterde leerresultaten, hogere betrokkenheid en een positievere houding ten opzichte van leren.

Enkele bevindingen:

 • Verbeterde leerprestaties: Leerlingen presteren beter wanneer de lesstof is afgestemd op hun individuele behoeften.

 • Grotere betrokkenheid: Differentiatie leidt tot meer betrokkenheid en motivatie bij leerlingen.

 • Professionele ontwikkeling van leerkrachten: Je zou je als leerkracht moeten blijven ontwikkelen om goed te kunnen blijven differentiëren.

Voorbeelden van differentiatie in de praktijk

Voorbeeld 1: differentiatie bij rekenen

Bij een rekenles over vermenigvuldigen in groep 6 kun je als leerkracht differentiëren door verschillende soorten opdrachten aan te bieden. Voor leerlingen die meer moeite hebben met vermenigvuldigen, kun je visuele hulpmiddelen zoals blokjes of digitale spelletjes gebruiken om de basis te verstevigen. Aan leerlingen die al wat verder zijn, kun je complexere problemen of taken voorleggen die toepassingen uit de praktijk onderzoeken.

Voorbeeld 2: differentiatie bij leesvaardigheid

In groep 5 kan een leerkracht differentiatie toepassen bij het lezen. Beginnende lezers werken met boeken met eenvoudige woorden en korte zinnen, terwijl meer gevorderde lezers teksten krijgen met complexere thema's en woordenschat. De leerkracht kan ook audioboeken of interactieve leesapps inzetten voor leerlingen die baat hebben bij audiovisuele ondersteuning.

Praktische tips bij differentiatie

Kennisrotonde geeft in de uitgave Differentiatie in de klas: wat werkt? enkele praktische tips voor differentiatie in de klas:

Extra tijd en begeleiding

Besteed meer tijd en begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben. Het rapport geeft een aantal mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen:

 • Directe instructie

 • Pre-teaching (leerlingen die het nodig hebben voor de les alvast voorbereiden)

 • Mastery learning (leren totdat een onderwerp volledig beheerst wordt door de leerling)

 • Scaffolding (ondersteuning bieden dat eigenlijk net boven het huidige niveau van de leerling zit. Als het ware bouw je zo een steiger die leerlingen stapsgewijs begeleidt naar een hoger niveau).

Instructieles rekenen
In Gynzy zijn de instructielessen opgebouwd volgens het Expliciete Directie Instructie model

Inzet van ICT

Met de inzet van ICT en digitale tools kun je op meerdere manieren differen­tiëren. Vooral bij rekenen blijkt de inzet van ICT effectief te zijn en de leerresultaten te verbeteren. Gebruik de juiste tools en software - zoals adaptieve software - om op een gerichte manier bij te sturen en feedback te geven. Wissel het digitaal werken ook af met werken op papier.

Samenstellen van groepen

De wijze waarop je groepen indeelt heeft impact op de kansen die je iedere leerling geeft. Het rapport noemt samenwerkend leren en flexibele heterogene groepen als voorbeelden van hoe je een groep kunt samenstellen en hoe leerlingen kunnen samenwerken.

Wat is het verschil tussen differentiatie en adaptief onderwijs?

​​Differentiatie in het onderwijs en adaptief onderwijs zijn begrippen en strategieën waarmee je het onderwijs kunt afstemmen op de individuele leerbehoeften van de leerlingen. Maar er zijn wel verschillen in hun benaderingen.

Differentiatie in het onderwijs

 • Definitie: Aanpassen van lesmethoden, inhoud en beoordelingen om te voldoen aan diverse leerbehoeften in dezelfde klas.

 • Focus: Aanpassing op individuele verschillen binnen de klasomgeving.

 • Toepassing: Variatie in instructiestijlen, leermaterialen en evaluaties binnen dezelfde klas.

 • Voorbeeld: Het aanbieden van verschillende rekenopdrachten of opgaven in één klas.

Adaptief onderwijs

 • Definitie: Het leerproces dynamisch aanpassen aan individuele vaardigheden en behoeften.

 • Focus: Gebruik van (digitale) tools voor gepersonaliseerd leren.

 • Toepassing: Automatische aanpassingen op basis van de voortgang van leerlingen.

 • Voorbeeld: Adaptieve oefensoftware die automatisch de moeilijkheidsgraad aanpast.

Differentiëren met Gynzy

Naast interactieve spelletjes, lessen en tools op het digibord, kun je met Gynzy ook differentiëren met bundels. Met een bundel zet je een extra setje leerdoelen klaar voor bijvoorbeeld leerlingen die wat extra uitdaging nodig hebben, of voor leerlingen die juist wat meer ondersteuning nodig hebben. Handig voor bijvoorbeeld herhaling, huiswerk of een weektaak.

De opgaven die de leerlingen maken zijn adaptief, waardoor iedere leerling wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau.

Ook interessant voor jou

Adaptief onderwijs

Zo leren leerlingen op hun eigen niveau

elementary school children using clocks and timers on a smartboard

Klassenmanagement

Tips en tools voor meer structuur in je klas

games and activities

Blog: kant-en-klare bundels

Extra oefenen met bundels om meer tijd te besparen!

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Zo ondersteunen wij leerkrachten bij digitaal onderwijs

Ga aan de slag met Gynzy!