Structuur in de klas

Klassenmanagement tips en tools

Klassenmanagement is een belangrijk onderdeel van succesvol lesgeven in het basisonderwijs. Het zorgt voor een structuur waarin leerlingen zich veilig voelen en optimaal kunnen leren.

In dit artikel vind je meer over het belang van goed klassenmanagement, handige tips en praktische tools: alles om jouw klaslokaal te veranderen in een plek waar elk kind het beste uit zichzelf haalt.

Inhoudsopgave

Leerkracht bij digibord in klas

Wat is klassenmanagement?

Klassenmanagement is een set aan methoden, strategieën en hulpmiddelen om een gestructureerde, veilige en taakgerichte sfeer te creëren in de klas. Het helpt leerkrachten bij het bouwen van een plek waarin respect, aandacht en orde een belangrijke rol hebben.

classroom management

Ontdek de klassenmanagement tools van Gynzy

Vind en probeer gratis digibord hulpmiddelen voor klassenmanagement in onze bibliotheek.

Waarom is klassenmanagement belangrijk?

Goed klassenmanagement draagt bij aan het kunnen geven van soepele lessen en een klas waarin leerlingen zich veilig voelen. Het helpt je om elke minuut goed te benutten, de interesse van je leerlingen vast te houden en een sfeer te creëren waarin ze zich durven en willen uiten. Goed klassenmanagement maakt jouw klas tot een plek waar kinderen én jijzelf gelukkig zijn.

Effectief klassenmanagement kan zorgen voor:

 • Productievere leeromgeving: minder afleiding betekent meer leren.

 • Betere resultaten: een duidelijke structuur draagt bij aan betere prestaties.

 • Positief gedrag: goed gedrag wordt gezien en versterkt.

 • Emotionele veiligheid: leerlingen voelen zich meer betrokken en veilig als ze weten wat er van hen wordt verwacht.

 • Werkplezier: jij staat sterker voor de klas en geniet meer.

Wat is goed klassenmanagement?

Goed klassenmanagement betekent dat je als leerkracht een fijne, gestructureerde en productieve omgeving weet te creëren voor jezelf en de leerlingen. Een leerkracht met oog voor klassenmanagement:

 • stelt heldere regels en routines en houdt zich daaraan.

 • geeft boeiende lessen die kinderen activeert en betrokken houdt.

 • gebruikt complimenten om goed gedrag te stimuleren.

 • speelt slim in op mogelijke afleidingen.

 • bouwt een sterke band met en tussen leerlingen.

 • differentieert instructie om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van leerlingen.

lesmatriaal

Geef boeiende lessen met Gynzy

Altijd in een handomdraai relevant lesmateriaal voor jouw klas.

Klassenmanagement tips

Deze tips helpen je bij effectief klassenmanagement:

Begin met een plan

Start elk schooljaar, elke dag of elke les met duidelijke verwachtingen en routines. Wees consistent en blijf dit volhouden.

Stel duidelijke grenzen

Duidelijke grenzen helpen leerlingen om binnen de gestelde kaders te blijven en zorgen voor meer zelfdiscipline.

Investeer in relaties

Investeer tijd in het leren kennen van je leerlingen. Dit bouwt vertrouwen en respect op, wat de basis vormt voor een positieve klasdynamiek.

Blijf boeiend

Houd je lessen levendig zodat leerlingen betrokken en gemotiveerd blijven. Houd voldoende ruimte in je les voor wat afwisseling en beweging, zoals een energizer of een interactieve quiz.

Differentieer instructie

Herken en respecteer de individuele behoeften van leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het geven van een verlengde instructie of het aanbieden van adaptieve opgaven.

Blijf positief

Positieve bekrachtiging kan effectiever zijn dan straffen. Beloon goed gedrag en prestaties.

Wees flexibel

Pas je plan aan als dat nodig is voor de groei van je leerlingen.

Bevorder zelfstandigheid

Moedig leerlingen aan om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en leren door zelfbeoordeling en zelfregulering.

Maak gebruik van technologie

Zet digitale hulpmiddelen, zoals het digibord in om de lessen te verrijken en de betrokkenheid te verhogen, waarbij je ervoor zorgt dat technologie het leren ondersteunt en niet afleidt.

teacher infront of whiteboard.
Interactieve lessen met behulp van een digibord

Podcast: een toolbox voor klassenmanagement

Hoe kan Gynzy jou ondersteunen bij klassenmanagement? Onze trainer Simone deelt in deze podcast aflevering tips en ervaringen met diverse klassenmanagement tools. Ontdek hoe schoolbrede afspraken en handige tools jouw werk kunnen verlichten.

Digitale klassenmanagement tools

Tegenwoordig zijn digitale hulpmiddelen bijna onmisbaar geworden in effectief klassenmanagement. Met de juiste software kun je bijvoorbeeld je lessen nog beter organiseren, de voortgang van leerlingen volgen en tover je in een handomdraai klassenmanagement elementen zoals een stoplicht of timer op het digibord.

Overzicht van klassenmanagement tools van Gynzy:

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Zo ondersteunen wij leerkrachten bij digitaal onderwijs

Ga aan de slag met Gynzy!