Leren in de werelden heeft een aantal verschillen met leren met de methode voor de leerling. In de werelden heeft de leerling toegang tot alle doelen en subdoelen waar de allerkleinste leerdoelen (microdoelen) in staan die voor hem beschikbaar zijn. De beschikbaarheid hiervan wordt bepaald op basis van behaalde resultaten bij doelen die voorwaardelijk zijn.

Omdat er altijd meerdere subdoelen beschikbaar zijn voor een leerling, is de adaptiviteit groter en kan de leerling zijn eigen leerroute samenstellen en heeft hij op die manier autonomie over zijn leerproces. Uiteraard kan de leerkracht hierin begeleiden door bijvoorbeeld bepaalde subdoelen open of dicht te zetten.

In de werelden sluiten de leerdoelen op elkaar aan en wordt de voortgang continu gemonitord en beschikbare dorpen aangepast. Binnen een vakgebied (bijvoorbeeld spelling) is de eerste laag een doel (bv. luisterwoorden), de tweede laag een subdoel (bv. 2 medeklinkers) en de derde laag een microdoel (bv. woorden met mmk(m)). De onderwerpen en leerdoelen worden respectievelijk werelden, eilanden en dorpen genoemd. Deze dorpen zijn gelijk aan de microdoelen in de leerlijn.

Doordat alle opgaven die gemaakt zijn door de leerling meetellen in de voortgang, zijn deze nu ook in de werelden inzichtelijk gemaakt voor de leerkracht. Leerkrachten hebben nu naast werelden en eilanden nu inzicht in de dorpen. Zij kunnen nu ook direct zien hoe de vaardigheidsscores zijn van hun leerlingen.