Een groot deel van de kracht van Gynzy’s verwerkingssoftware is de adaptiviteit. Dat wil zeggen dat de leerling opgaven krijgt aangeboden binnen de doelen van de les die passen bij zijn eigen niveau. Dit betekent dat elke leerling andere opgaven maakt. Omdat de stap van (klassikaal) analoog verwerken (in werkboeken en schriftjes) naar digitaal gepersonaliseerd verwerken groot is, biedt Gynzy een extra tussenstap aan: niet-adaptief verwerken. Wanneer gekozen is om niet-adaptief te werken krijgen alle leerlingen uit je klas dezelfde opgaven bij de doelen van de les. Hierdoor is het eenvoudig bij te houden wat leerlingen aan het maken zijn en krijg je inzicht op welke vraag de leerlingen vastlopen.

Uiteraard kunnen ze nog altijd na de les op eigen niveau opgaven maken in de persoonlijke leerroute die we bij Gynzy ‘Werelden’ hebben genoemd. Op deze manier maken we het mogelijk dat je op je eigen manier kunt wennen aan digitale verwerking en de didactiek die daarbij komt kijken. Zodra je er aan toe bent om de stap naar gepersonaliseerd leren te maken, kan je dit eenvoudig inschakelen door onder het tabblad ‘verwerking’ de gekoppelde verwerking aan te passen.

Voor elk van deze varianten (wel of niet adaptief) is er een apart resultatenoverzicht van de les. Wanneer je niet-adaptief werkt, worden alle opgaven van de leerlingen op dezelfde volgorde als gekleurde bolletjes onder elkaar weergegeven. Elk bolletje staat voor 1 opgave.

Wanneer je adaptief werkt wordt de voortgang van de les weergegeven aan de hand van het deel goed en fout gemaakte opgaven in een voortgangsbalk. Omdat leerlingen adaptief werken, zal het niveau van de opgaven niet hetzelfde zijn en per leerling verschillen. In het resultatenoverzicht worden de resultaten daarom ook niet in bolletjes op volgorde weergegeven, maar in de vorm van een voortgangsbalk.