Bij Actueel zijn er nieuwe mogelijkheden waardoor een leerkracht nog meer inzicht heeft. Ook zijn de Resultaten van de lessen aangepast.

Actueel

Er zijn nieuwe mogelijkheden bij Actueel waardoor een leerkracht nog meer inzicht heeft. Het overzicht bij Actueel is vooral handig wanneer niet alle leerlingen bezig zijn met dezelfde les, bijvoorbeeld bij een combinatiegroep of bij het werken in de Werelden. Een leerkracht die al met de verwerkingssoftware werkt zei:”Het zou fijn zijn als ik ook bij de actueel pagina een overzicht krijg van wie welke les af heeft.” Eerder waren de leerdoelen en resultaten al bij de Verwerking te zien. Deze zijn nu ook bij Actueel zichtbaar wanneer er op het icoon van de les geklikt wordt, waardoor de resultaten en leerdoelen direct inzichtelijk zijn.

Verwerking

Bij de Verwerking van een les zijn de resultaten van een adaptieve les aangepast. Een leerkracht gaf hierover het volgende aan: “Ik wil een makkelijk overzicht wat ik ook aan mijn duo-collega kan doorgeven, waarop staat welke leerlingen bij welke doelen extra instructie nodig hebben.” Nu zijn de opdrachten (bolletjes) gesorteerd per leerdoel. P1 is dus het eerste primaire doel, P2 het tweede en S1 het eerste secundaire doel enzovoorts. Zo is direct zichtbaar op welke doelen de leerlingen fouten maken en kunnen leerlingen worden gegroepeerd voor extra instructie op een leerdoel. Met deze nieuwe weergave van resultaten per doel wordt het dus makkelijker om in te springen op behaalde resultaten van een toets of les.

Sterren en kronen

Leerlingen krijgen een kroon of sterren wanneer ze opdrachten goed maken. Wanneer leerlingen adaptief werken, kunnen ze succeservaringen opdoen wanneer ze op hun eigen niveau opdrachten goed maken en dus sterren of kroontjes verdienen. Voor de leerkracht is het belangrijk om te weten op welk niveau de leerling opdrachten maakt. Zij kunnen dan het beste kijken naar de vaardigheidsscore van de leerling om te zien op welk niveau leerlingen op een doel werken. Ook kunnen leerkrachten zien aan de bolletjes per doel hoe goed de leerlingen de opdrachten hebben gemaakt.