Tijdens de starttraining worden leerkrachten getraind om met onze verwerkingssoftware te werken. Hierna volgt een traject met begeleiding door een deskundige buddy vanuit Gynzy.

We merken echter dat scholen daarnaast behoefte hebben aan relevante informatie om je op weg te helpen met Gynzy iPads. Uitvoerige documentatie vind je daarom terug in de teacher-app van Gynzy Kids (of het tabblad “Kids” op het digibord). Hier vind je onder andere handleidingen, stappenplannen en verantwoordingsdocumenten.

Vakspecifieke verantwoording voor de vakken rekenen en spelling maken onderdeel uit van deze belangrijke documentatie. Hierin wordt dieper ingegaan op de didactische redenaties waarmee de structuur en inhoud van rekenen en spelling zijn ontwikkeld.

Je leest in deze handleidingen onder andere hoe je de verwerkingssoftware naar de praktijk moet vertalen, hoe we per vak het beste uit de technologie halen en waar wij onze niveau-opbouw op baseren.