In het kader van de eerder aangekondigde verbeterslag voor spelling zijn we bezig om de auditieve component in opgaven te versterken. Zo kan de leerling nu in steeds meer opgaven gebruik maken van het “gesproken woord” waarmee hij de klanken van een specifiek woord kan beluisteren, alvorens hierover een vraag te beantwoorden. Ook kunnen er nu zinnen in vragen zitten waarin een woord is weggelaten, maar waarvan het missende woord wel wordt uitgesproken. Op die manier doen we hier geen beroep op de woordenschat, maar precies waar het om gaat bij spelling: de verlettering van klanken.