Op het tabblad resultaten van de doelkaart zie je vanaf nu naast de resultaten ook een grafiek met daarin de ontwikkeling van de beheersing per leerdoel. Lees in deze blog wat dit betekent en hoe je de grafiek kunt aflezen.

De beheersing van een leerdoel wordt weergegeven middels de vaardigheidsscore die op verschillende plekken binnen Gynzy te zien is. Dit is de actuele status van de beheersing van dat doel. De ontwikkeling hiervan is echter minstens zo interessant. Want: wat was het startniveau voor dit doel, hoe is de leerling tot deze vaardigheidsscore gekomen, hoeveel opgaven heeft de leerling gemaakt, is de leerling altijd gestegen of is de vaardigheidsscore ook lager geweest?

Leerdoelbeheersing vs aantal gegeven antwoorden

Elke lijn geeft de beheersing van een leerling per leerdoel weer. Per gegeven antwoord past de vaardigheidsscore, die de beheersing van een doel weergeeft, zich aan. Dit is terug te lezen in de grafiek. Elk bolletje staat voor een gegeven antwoord. Zo zie je precies wat dit antwoord doet met de vaardigheidsscore. Je selecteert 1 of meerdere leerlingen waarvan je het verloop van hun vaardigheidsscore wil zien in het drop-down menu links boven de grafiek.

Tweede poging

Leerlingen krijgen bij een fout antwoord een tweede poging. Dit betekent dat leerlingen bij een fout twee antwoorden geven. Dit zie je in de grafiek ook terug als twee bolletjes. In het geval van twee foute antwoorden zal de lijn twee keer dalen. In het geval van een fout en daarna verbeterd antwoord zal de lijn dalen en vervolgens weer stijgen.

Startniveau inzichtelijk

Een ander inzicht wat de nieuwe doelgrafieken bieden is het startniveau waar de leerling op is begonnen. Door over de lijn te bewegen met je muis of vinger, zie je meer informatie over het punt op de grafiek. Zo zie je onder andere op welk moment de leerling deze opgave heeft gemaakt. Ook zie je hier wat het startniveau van de leerling is geweest.

tooltip bij grafiek

Tooltip met meer informatie over het datapunt op de grafiek met onder andere de datum en het startniveau.

Waar vind je deze nieuwe grafiek?

Je kunt de nieuwe grafiek vinden in de doelkaart. Deze kun je openen door door in ‘actueel’, ‘inzicht’, een leskaart of een toetskaart op een leerdoel te klikken of in een Eiland (in de Werelden) op de “info”-knop onder een leerdoel te klikken.