Complete integratie van instructie en verwerking: Vanaf volgend schooljaar is er bij elk leerdoel een instructieles beschikbaar voor op het digibord. Zo kun je als leerkracht eenvoudig instructie geven die aansluit bij je methodelessen en past bij de leerdoelen en opgaven van Gynzy. Hiermee heb je dé totaaloplossing in handen die de brug slaat tussen methodelessen en gepersonaliseerd leren.

De digitale verwerking van Gynzy biedt al veel voordelen die bijdragen aan het onderwijs. Doordat opgaven aansluiten bij het niveau van de leerlingen, leerlingen regie hebben op hun eigen leerroutes en worden voorzien van directe feedback, kan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen worden vergroot. Echter is het zo dat enkel digitale verwerking niet voldoende is voor betere leerresultaten. Goede instructie is daarbij onmisbaar. Jouw rol als leerkracht is cruciaal in het onderwijs. Jouw rol zorgt er namelijk voor dat je leerlingen bij de les betrekt, uitdaagt, bijstuurt als dat nodig is en motiveert. Door leerlingen op een gestructureerde en effectieve manier stap voor stap uitleg te geven, vergroot je de kans op betere leerresultaten en zorg je ervoor dat leerlingen met een goede voorbereiding van start kunnen met de digitale verwerking.

 

Voor elk leerdoel een bordles

Momenteel is ons nieuwe auteursteam, bestaande uit ervaren leerkrachten, hard bezig om creatieve, leerzame en passende instructielessen te ontwikkelen. Elke instructieles bestaat uit een bordles en een beschrijving met achtergrondinformatie en extra aandachtspunten. Elke bordles begint met een pagina waarin het doel wordt beschreven in taal die voor de leerling begrijpelijk is en waarin te zien is bij welke Wereld en welk Eiland het doel hoort. De bordles bestaat altijd uit de volgende vier onderdelen:

Introductie

In de introductie wordt het onderwerp geïntroduceerd en de voorkennis van de leerlingen geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld een praatplaat zijn, een spelletje, een gezamenlijke oefening of een video. Ook wordt hier ingegaan op het belang van dit leerdoel, zodat voor leerlingen duidelijk wordt waarom ze dit leren.

Instructie

De instructie bevat de uitleg over het doel. Begrippen worden besproken en de vaardigheid wordt in stappen uitgelegd en voorgedaan.

Inoefening

Bij de inoefening worden in de bordlessen een aantal opgaven getoond die klassikaal gemaakt kunnen worden op het digibord.

Afsluiting

Bij de afsluiting wordt ingegaan op wat de leerlingen geleerd hebben en waarom dat belangrijk is. Ook wordt nog een keer gecontroleerd of de leerlingen de instructie begrepen hebben met bijvoorbeeld een oefening, stelling of spelletje.

Bij elke bordles staan deze onderdelen in een vaste volgorde en wordt bij elke pagina getoond in welk onderdeel je bent. Ook kun je via een zichtbaar menu eenvoudig naar een vorig of volgend onderdeel navigeren. Zo kun je precies dat onderdeel behandelen dat aansluit bij jouw situatie en les.

 

Icoontjes
In de bordles wordt met herkenbare icoontjes aangegeven wat je met je klas kan doen. Bijvoorbeeld wanneer leerlingen ideeën kunnen bedenken, wanneer je iets klassikaal kan bespreken of wanneer je controleert of de leerlingen het begrepen hebben.

Voorbeelden van icoontjes
Ideeën bedenken
Klassikaal bespreken
Controle van begrip

Voor elk leerdoel van rekenen, spelling, grammatica en woordenschat komt een bordles beschikbaar met een korte handleiding.

Expliciete Directe Instructie

Onze instructielessen sluiten aan bij het Expliciete Directe Instructie (EDI)-model van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Dit model heeft als uitgangspunt dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

  • Lesdoel: Het lesdoel wordt in begrijpelijke taal aan de leerlingen uitgelegd en samen besproken.
  • Activeren van voorkennis: Hierbij wordt eerst ingegaan op kennis en vaardigheden die de leerlingen al hebben en kunnen.
  • Onderwijzen van het concept: Begrippen worden uitgelegd en besproken.
  • Onderwijzen van de vaardigheid: Vaardigheden worden stap voor stap uitgelegd, voorgedaan en besproken.
  • Belang van de les: Er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is voor de leerlingen om dit te leren, wat ze ermee kunnen of waarvoor ze het nodig hebben.
  • Begeleide inoefening: De leerlingen oefenen de leerstof met begeleiding van de leerkracht.
  • Lesafsluiting: De leerkracht controleert of de leerlingen de lesstof begrepen hebben. Daarna kunnen de leerlingen aan de slag met de zelfstandig verwerking.
  • Verlengde instructie: De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
  • Zelfstandige verwerking: De leerlingen kunnen zelfstandig de opgaven gaan maken.

Gedurende de hele les controleert de leerkracht steeds of de leerlingen het begrijpen en hoe ze het doen.

Dit was alweer de laatste in de serie aankondigingen voor volgend schooljaar. Feedback blijft van harte welkom op wensen.gynzy.com.