Interactief leren

Leren door actieve uitwisseling tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling.

HomeLeerstijlenInteractief leren

Adaptief onderwijs staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Het begrip is echter al vele jaren oud. Al in 1994 omschreef prof. Terwel[1] de betekenis van adaptief onderwijs in zijn inauguratierede:

‘Adaptief onderwijs is onderwijs dat is afgestemd op de leerlingen. (…) De basisidee is nu dat er een adequate adaptatie (afstemming) moet zijn tussen de leerlingen en de ‘resources’ in de leeromgeving. Centraal staat de vraag naar de afstemming tussen de leerling en de taak. Daarvoor is een afstemmingsstrategie nodig. De strategie is opgebouwd uit een reeks activiteiten van de leraar. Deze moeten gaandeweg door de leerling worden overgenomen.’

Gepersonaliseerd onderwijs

Adaptief onderwijs wordt ook wel eens gepersonaliseerd onderwijs genoemd. Dit komt omdat je adaptief onderwijs afstemt op de verschillen tussen, en de behoeften van, de leerlingen.[2] Door dit te doen houd je rekening met zowel het niveau als de behoefte van iedere individuele leerling. Hiermee personaliseer je het onderwijs dat je aanbiedt.

Adaptief leren in de praktijk

In het klaslokaal betekent adaptief leren dat iedere leerling opgaven maakt die passen binnen de doelen van de les en toegespitst zijn op zijn niveau. De leerkracht heeft zicht op alle gemaakte opgaven, biedt ondersteuning en bepaalt hoeveel regie de leerling heeft in zijn leerproces.

Adaptief onderwijs valt of staat met de juiste digitale ondersteuning in de vorm van verwerkingssoftware. Met de juiste verwerkingssoftware wordt de leerkracht ontzorgt, het onderwijs geoptimaliseerd en de leerling gemotiveerd. Dit doet het doordat het de leerkracht een gemakkelijke en intuïtieve toolbox aanreikt. Deze toolbox bevat leermiddelen die aansluiten op reeds aanwezige lesmethodes en/of op persoonlijke leerroutes.

Gynzy’s verwerkingssoftware biedt je zo’n toolbox. Het is een adaptieve leeromgeving voor alle basisschoolleerlingen. Met deze software kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen. Zo ondersteun je alle leerlingen in hun eigen leerproces.

Ook eens proberen?

Ben je benieuwd naar adaptief leren en zou je het ook wel eens willen proberen? Neem contact met ons op en probeer het gratis uit. Heb je nog geen devices (zoals iPads of Chromebooks) om de software op te testen? Geen probleem, ook die kun je uitproberen.

Wil je meer lezen over adaptief onderwijs? Bekijk ons whitepaper: ‘Adaptief leren: Wat, waarom en hoe?

[1] Terwel, J. (1994). Samen onderwijs maken. Over het ontwerpen van adaptief onderwijs.

[2] Keuning et al. (2017). Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten.

Neem contact op