Gepersonaliseerd leren

Leren afgestemd op ieders behoeftes.

HomeLeerstijlenGepersonaliseerd leren

Het is een hot topic in onderwijsland: gepersonaliseerd leren. De afgelopen jaren komt het steeds vaker in het nieuws en wordt er steeds meer onderzoek naar gedaan.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Gepersonaliseerd leren betekent dat het onderwijs niet uitgaat van een vaste leerlijn, maar dat dit is afgestemd op het niveau en de wensen van de leerling. De basis ligt in een soort persoonlijk profiel van iedere leerling. Hierin staat het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling. Op basis van dit profiel (wat continu wordt bijgesteld) wordt de lesstof aangeboden en aangepast zodat deze specifiek past bij die leerling. Het individuele leerproces van de leerling staat daardoor centraal.[1] Afhankelijk van hoe je gepersonaliseerd leren inzet, is de leerling in meer of mindere mate verantwoordelijk voor zijn eigen leerroute. De leerkracht speelt in beide gevallen een belangrijke rol en houdt het overzicht.

Gepersonaliseerd leren in het basisonderwijs wordt bijvoorbeeld vormgegeven door de leerlingen in te delen in eigen leertrajecten. De verschillende leertrajecten sluiten aan op waar de leerling op dat moment staat. Op deze manier kan de leerkracht gepersonaliseerde instructies geven.

Gepersonaliseerd leren versus adaptief leren

In ons artikel over adaptief onderwijs zie je dat adaptief leren ook wel eens gepersonaliseerd leren wordt genoemd. Dit betekent echter niet dat gepersonaliseerd leren ook altijd adaptief is. De definities hebben overlap maar zijn niet gelijk aan elkaar. Adaptief lesmateriaal is data-gedreven. Dat betekent dat de resultaten van de individuele leerling door een systeem worden bijgehouden. Het personaliseren van de aangeboden leerstof wordt daarmee in de eerste plaats gedaan door de software, met behulp van algoritmes. Uiteraard kan de leerkracht hier nog sturing aan geven. Een groot verschil met gepersonaliseerd leren zonder adaptieve software, is dat de leerkracht alle leermaterialen volledig zelf af moet stemmen op de individuele leerling. Dit maakt gepersonaliseerd leren zonder adaptieve software een arbeidsintensieve klus.

Is het wetenschappelijk bewezen?

Als kritiek op gepersonaliseerd leren klinkt vaak de opmerking dat de meerwaarde van gepersonaliseerd leren (nog) niet wetenschappelijk is bewezen. Het wetenschappelijk bewijzen van een onderwijssysteem in zijn geheel is echter bijzonder complex. In die zin zou je je zelfs af kunnen vragen of er wel wetenschappelijk bewijs is voor de meerwaarde van traditioneel onderwijs. Die stelling gaat ons wat te ver. Gelukkig is het wel mogelijk om onderzoek te doen naar een specifiek onderdeel van het onderwijssysteem, in combinatie met een specifiek onderwijsdoel. Je ziet dit ook terug in de onderzoeken die beschikbaar zijn over gepersonaliseerd leren.

Zo geeft Kennisrotonde een positief antwoord op de vraag ‘Verhoogt gepersonaliseerd onderwijs de resultaten van alle leerlingen in het primair onderwijs?’ Op basis van verschillende onderzoeken stelt Kennisrotonde dat sommige aspecten, zoals zelfregulerend leren en de inzet van ICT een bewezen positieve relatie hebben met leeropbrengsten. [2]

gepersonaliseerd leren leerling

Waarom is gepersonaliseerd leren belangrijk?

Wanneer je adaptief leren combineert met gepersonaliseerd leren, levert de combinatie meer op dan de som der delen (synergie). Het uiteindelijke resultaat is geoptimaliseerd onderwijs voor zowel de leerling als de leerkracht. Op die manier kan gepersonaliseerd leren het onderwijs optimaliseren, de leerling motiveren en de leerkracht ontzorgen. Dankzij adaptieve software is het personaliseren van het onderwijs ook een stuk minder arbeidsintensief geworden. Met de adaptieve software van Gynzy zet je gemakkelijk de eerste stappen naar individuele leertrajecten. Je kunt ze zelfs aan laten sluiten op bestaande lesmethodes.

[1] ELI. 7 things you should know about personalised learning.

[2] Vegt, van der, A. (2017). Verhoogt gepersonaliseerd onderwijs de resultaten van alle leerlingen in het primair onderwijs?

Gynzy gratis uitproberen?

Maak je nog geen gebruik van Gynzy? Ontdek dan wat Gynzy te bieden heeft. Probeer het zelf uit op jouw school.