Naast de actuele status van de beheersing van leerlingen, is de ontwikkeling hiervan minstens zo interessant. Daarom kun je vanaf vandaag de eerste groeigrafieken bekijken. Lees in deze blog wat dit betekent en hoe je ze kunt aflezen.

Omdat leerlingen binnen een vakgebied zich verschillend kunnen ontwikkelen zijn de eerste groeigrafieken beschikbaar gemaakt op domeinniveau. Een leerling kan bijvoorbeeld veel sterker zijn in meetkunde dan in getalbewerkingen. Zo zie je nauwkeuriger dan op vakgebiedniveau wat de ontwikkeling van de beheersing is. Per Wereld kun je kiezen van welke leerlingen je de ontwikkeling in de grafieken wilt zien.

Beheersing?

Elke lijn geeft de beheersing van een leerling op het domein weer. De domeinen worden aangegeven met de Werelden. De beheersing is het gemiddelde van alle vaardigheidsscores voor de onderliggende leerdoelen. Hierbij tellen leerdoelen waar een leerling niet aan heeft gewerkt (en geen startniveau voor is ingesteld) ook mee. De gemiddelde vaardigheidsscore zal dus door de jaren heen oplopen en in groep 8 richting de 80-100% lopen. Door over de lijnen heen te bewegen met je muis of vinger, zie je meer informatie over het punt op de grafiek. Standaard worden er tot 5 leerlingen uit je groep getoond, je kunt er maximaal 10 tegelijk bekijken. Leerlingen weghalen uit de grafiek kan door op de naam onder de grafiek te klikken. Het toevoegen van leerlingen gaat middels de drop-down links boven de grafieken. Rechts bovenin het scherm kun je een andere groep leerlingen selecteren.

Twee weergaven

Behalve een grafiek waarin de beheersing wordt uitgezet in de tijd, wordt ook een grafiek getoond met de beheersing afgezet tegen het aantal gemaakte opgaven. In deze laatste grafiek is het mogelijk direct aan de stijging van de grafiek af te lezen hoe hard de leerling gegroeid, gestagneerd of gedaald is. Het aantal opgaven heeft immers direct effect op de beheersing.
De tijdsgrafiek geeft daarentegen een historische ontwikkeling weer. Voor deze tijdsgrafiek is het bovendien mogelijk de beheersing van een leerling te vergelijken met die van de hele leerlingpopulatie van heel Nederland. Dit doe je door een leerjaar te selecteren onder ‘Beheersing vergelijken met’.

Dalingen?

In sommige grafieken bij rekenen zijn voor alle leerlingen dalingen te zien in de beheersing. Dit komt doordat er begin januari 2018 leerdoelen voor groep 3 zijn toegevoegd aan de leerlijn. Door deze toevoeging is het aantal leerdoelen toegenomen waar een leerling nog geen score op heeft. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemiddelde beheersing voor het hele domein (Wereld) daalt. Wanneer je dus voor al je leerlingen een daling waarneemt, is dit te verklaren door (incidentele) wijzigingen in de leerlijn.

Locatie

De nieuwe groeigrafieken kun je bekijken onder het tabblad ‘Inzicht’. De beheersing van de leerdoelen die daar al te vinden was staat nu onder de grafieken. Door te klikken op een icoon van een leerdoel, krijg je meer informatie over dat doel en de resultaten per opgave te zien.