Binnenkort is het in Gynzy mogelijk om een les ook per doel te kunnen maken. Hiermee kan de volgorde van de les worden bepaald en kan het aanbod van de les eenvoudiger op de behoefte van de leerlingen worden afgestemd. Kortom: meer regie en grip op de inhoud van lessen.

Leerdoelenoverzicht met keuzes

Als een leerling een les opent, krijgt hij het overzicht van de leerdoelen in de les te zien. Daar heeft de leerling drie keuzes:

  1. De hele les starten (zoals voorheen);
  2. Opgaven van een specifiek lesdoel maken;
  3. Direct de suggesties uit de Werelden bekijken die aansluiten bij de les.

Nieuwe mogelijke routes in een les.

Als de leerling de hele les start maakt hij de opgaven zoals voorheen. De leerling krijgt achter elkaar de opgaven van alle leerdoelen uit deze les, waarbij hij eerst de opgaven van de primaire doelen krijgt en daarna door elkaar de opgaven van de secundaire doelen.

Startscherm van een les: het leerdoelenoverzicht.

Achter elk leerdoel is te zien hoeveel opgaven er bij dit leerdoel gemaakt moeten worden. Als de leerling op een doel uit de les drukt, krijgt hij alleen de opgaven die horen bij dit doel. Nadat deze gemaakt zijn komt de leerling weer terug op het leerdoelenoverzicht. Wanneer een leerling terugkeert naar het leerdoelenoverzicht ziet hij voor de leerdoelen die hij heeft afgerond hoeveel opgaven er goed zijn gegaan. Vervolgens kan een leerling kiezen of hij de opgaven van een ander doel gaat maken door een ander doel aan te klikken, of de resterende les door te klikken op “Maak hele les af”.

Leerdoelenoverzicht nadat het eerste doel (P1) al gemaakt is.

Het is ook mogelijk om de les af te sluiten zonder van alle doelen opgaven te maken. Als de leerling klaar is kan hij klikken op “Les klaar”. De leerling krijgt dan zijn lesresultaat (sterren of kroontje) en extra oefenstof uit de Werelden aansluitend bij deze les te zien.

Verschillende wensen in één oplossing

Deze nieuwe keuzes maken het onder andere mogelijk om

  • Direct na de instructie van een leerdoel dit zonder andere leerdoelen te verwerken;
  • Op basis van referentieniveau te differentiëren;
  • Oefenstof te compacten.

Direct oefenen na de instructie

Deze vernieuwde “lesflow” (werkwijze van een les) maakt het mogelijk om leerlingen direct te laten oefenen met het doel waarbij je als leerkracht instructie hebt gegeven. De doelen zijn in het lesdoelenoverzicht voor zowel de leerkracht als leerling genummerd met P1, P2, etc. voor de primaire doelen en S1, S2, etc voor de secundaire doelen. Zo kun je als leerkracht na je instructie aangeven dat leerlingen bijvoorbeeld eerst alle opgaven van P2 maken, alvorens zij de rest van de les maken. Terwijl de leerlingen deze opgaven maken kun je in het resultatenscherm van de les direct zien hoe de leerlingen deze opgaven maken en of de instructie goed begrepen is. Met deze nieuwe werkwijze heb je dus meer regie over de volgorde en onderdelen van de les.

Differentiëren op basis van referentieniveau

In het lesdoelenoverzicht is bij elk doel aangegeven of het een fundamenteel doel (1f) of streefdoel (1s/2f) betreft. Op basis van het verwachte uitstroomniveau kun je leerlingen in de les de opgaven laten maken die hierbij aansluiten. Dit kun je als leerkracht per les aangeven, maar je kunt ook met bepaalde leerlingen afspreken dat zij elke les alleen de opgaven van de 1f of 1s/2f doelen maken.

Compacten door afstemmen van het aantal doelen

Omdat bij elk doel is aangegeven of het een primair doel (P) of een secundair doel (S) betreft, kun je leerlingen gerichtere keuzes laten maken. Primaire doelen zijn de hoofddoelen van de les. Secundaire doelen zijn vaak herhalingsdoelen en zijn niet altijd voor elke leerling nodig. Indien een les voor een leerling te veel opgaven bevat kun je afspreken dat ze eerst de opgaven maken van de belangrijkste primaire doelen en daarna eventueel afspreken welke secundaire doelen zij nog kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld met leerlingen afspreken van welke doelen je wilt dat zij de opgaven maken, zodat de hoeveelheid van de les kan worden afgestemd op het tempo van de leerling. Leerlingen kunnen lessen nog steeds op elk moment onderbreken via het kruisje rechtsboven om zo op een later tijdstip hun les verder af te maken.

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de voorbereiding van deze functie is dit het geval geweest. Een greep van de feedback van leerkrachten die hebben geholpen deze ontwikkeling vorm te geven:

Voor sommige leerlingen is de les te lang of te groot om af te krijgen binnen de tijd. Ik zou daarom graag het aantal opdrachten of doelen willen aan kunnen passen voor langzame leerlingen.

Nu moeten de kinderen het hele les doorlopen willen alle onderdelen aan bod komen. Kinderen die langzamer werken komen hier niet aan toe.

Ik zou graag willen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om slechts een deel van de les te maken of met één specifiek doel aan de slag kunnen gaan. Zo kan ik net als in het oude werkboek differentiëren en bovendien instructie en oefening focussen op één specifiek doel.

Kinderen kunnen alleen maar starten met de primaire doelen, in een combinatiegroep met 35 leerlingen en meerdere niveau’s krijg ik het niet voor elkaar om de instructie tegelijkertijd te geven. Kinderen zouden dan kunnen kiezen voor een secundair doel en na de (later) gegeven instructie starten met primaire doelen.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op wensen.gynzy.com.

wensen.gynzy.com