Stappenplan onderwijs op afstand

Organiseer leren op afstand met deze handige tips en tools

HomeStartStappenplan onderwijs op afstand

Opnieuw staan veel basisscholen voor de uitdaging: onderwijs op afstand organiseren. Wij willen je alle mogelijke hulp bieden om het basisonderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Met hulp van het volgende stappenplan kan jij in zes stappen onderwijs op afstand organiseren en uitvoeren voor jouw school. Hierbij helpen wij jou met praktische tips en uitleg bij iedere stap.

Lesgeven op afstand

1. Organisatie

Welke eerste keuzes maak ik?

Nu scholen dicht gaan en leerlingen thuis moeten blijven, zijn leerkrachten druk bezig met het vormgeven van het aanbod dat leerlingen thuis kunnen volgen. Gynzy helpt je met de keuzes die je als school daarbij kan maken. 

Om dit goed te kunnen organiseren is het belangrijk om op schoolniveau de keuze te maken hoe vaak, wanneer en op welke manier leerkrachten en leerlingen contact hebben.

Maak op schoolniveau een planning wanneer deze contactmomenten zullen zijn. Zijn dit vaste momenten voor alle groepen? Of bepaalt iedere bouw of groep dit voor zichzelf? Denk gezamenlijk na over het aantal contactmomenten met de leerlingen. Willen jullie dit op schoolniveau of op groepsniveau bepalen. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat leerlingen op vaste dagen op een vaste tijd bij elkaar komen voor instructie of voor het stellen van vragen. Om het mogelijk te maken om verschillende leerlingen uit verschillende groepen (uit bijvoorbeeld hetzelfde gezin) aan te laten haken kun je andere tijden kiezen per groep. Contactmomenten kun je altijd opnemen om deze te delen met leerlingen die er niet live bij kunnen zijn. 

Stel digitale verwerking in

 • Maak hier kosteloos een Gynzy account aan
 • Stel onze digitale verwerking in (zie onderstaande video)

De stappen 2 t/m 6 helpen met het selecteren van lesstof, het organiseren van instructie en de communicatie met leerlingen en ouders. Voordat je hiermee van start kunt is het goed om eerst de volgende voorbereidingen te nemen:

Voorbereidingen

 • Maakt jouw school gebruik van Google G Suite for Education? Dan kan je met Hangouts Meet jouw leerlingen ontmoeten in een online klaslokaal. Verstuur hiervoor een link naar jouw leerlingen en zij kunnen inloggen zonder een account aan te maken. Zodra de leerlingen zich bij het online klaslokaal voegen dan vullen ze alleen hun naam in.
 • Heb je dit niet? Dan kun je ook kosteloos Zoom gebruiken voor het opnemen van eigen instructievideo’s. Wil je liever live instructie geven? Zorg dan dat ook jouw leerlingen Zoom hebben geïnstalleerd.
 • Maak ook een gratis YouTube– (of Vimeo-)account aan als je de opgenomen instructievideo’s achteraf wilt delen met je leerlingen.
 • Maakt jouw school gebruik van Gynzy iPads in combinatie met Jamf School? Dan kun je aan de slag met FaceTime & iMessage. Natuurlijk kun je op de iPads ook gebruikmaken van Zoom, YouTube of elke andere tool. Deze kun je installeren via het beheersysteem.
 • Maak je nog geen gebruik van een leerplatform? Tip: via het COOL portaal kun je content, lessen en apps zoals Gynzy klaarzetten en verspreiden naar de juiste leerlingen in jouw groep. Nu gratis te gebruiken tot einde schooljaar.

Handleidingen extra software

Verdiepende informatie over Gynzy

2. Lesstof

Wat bied ik aan?

Alle lessen uit de reguliere methodes van rekenen en spelling zijn digitaal beschikbaar in Gynzy! De leerling hoeft dus niet meer in het werkboekje te werken. Hij of zij kan in Gynzy verder met de les waar hij op school gebleven was. In de korte video hiernaast laten we zien hoe de leerling kan inloggen en aan de slag gaat met de verwerking. Om in deze tijd snel aan de slag te gaan hieronder wat tips aangaande de lesstof:

 • Focus je op de hoofdvakken – rekenen en spelling
 • Plan voor rekenen en spelling iedere dag 1 les in die de leerlingen kunnen maken.
 • Probeer verder te gaan waar je gebleven was.
 • Is een les niet geschikt voor het onderwijs op afstand dat jij kunt bieden? Sla deze les dan tijdelijk over.
 • Selecteer eventueel een aantal al eerder gegeven lessen die ter herhaling gemaakt kunnen worden.
 • Verzamel dit aanbod in een schema voor de komende drie weken.
 • Zet per week de desbetreffende lessen open, zodat leerlingen aan de juiste lesstof werken.
 • Neem naast de methodelessen ook extra oefenstof op in het schema. Denk bijvoorbeeld aan de Trainers en Tools van Gynzy, of de Werelden voor extra verrijking, herhaling en verdieping op doelniveau.

Inloggen voor leerlingen

3. Instructie

Hoe verzorg ik mijn instructie?

Als je hebt bepaald hoe vaak en op welke manier je contactmomenten met leerlingen hebt, kun je ook je instructie inplannen. Daarbij is het handig om met (duo)leerkrachten af te stemmen wie welke instructie voor zijn rekening neemt. Je kunt je leerlingen op afstand voorzien van instructie. Dit kan door zelf instructievideo’s op te nemen en deze met je leerlingen te delen of door met je leerlingen een moment te plannen waarop je online live instructie geeft.

Instructielessen van Gynzy

Of je nu instructievideo’s van te voren opneemt en met je leerlingen deelt, of live instructie geeft, in beide gevallen kun je gebruik maken van de kant-en-klare instructielessen van Gynzy.

Als je voor je leerlingen methodes voor rekenen en/of spelling hebt ingesteld, heb je ook bepaald welke lessen je leerlingen gaan maken. In de Gynzy lessen wordt rekening gehouden met of een doel in de methode primair (nieuw of belangrijkst) of secundair (als herhaling) wordt aangeboden. Je kunt per les dus een primair doel uitkiezen waarop je instructie wilt geven. Je kunt de instructielessen openen door in Gynzy via de les op het doel te klikken en dan naar het tabblad instructie te gaan.

We raden je aan om bij de instructiefilmpjes alleen het onderdeel ‘instructie’ te gebruiken voor een video-opname. Rechts bovenaan kun je direct het onderdeel instructie aanklikken.

Gynzy-lessen delen

Wil je geen instructie geven of is dit in jouw situatie niet mogelijk, dan kun je ook de instructielessen uit Gynzy delen met je leerlingen. We hebben het eenvoudiger en sneller gemaakt om een bestaande les te delen. Naast het delen via Google Classroom, kun je nu ook direct vanuit het bord een les delen met een link. Elke les uit de Gynzy bibliotheek kun je op deze manier delen. Om een eigen les te kunnen delen, moet deze eerst zijn opgeslagen in Mijn lessende Schoolmap of de Stichtingmap.

Voor het delen van een les klik je op het deel-icoontje (drie bolletjes met een verbindend lijntje). Vervolgens kies je voor deel met directe link om de link te kunnen kopiëren. Het publiek delen van de link (schuifje) wordt automatisch ingeschakeld bij het kopiëren van de link of het delen via Google Classroom. Deze gekopieerde link kun je delen met je leerlingen en ouders, bijvoorbeeld via e-mail, Parro of ander digitaal communicatieplatform.

Tools voor online lessen

Zoom + YouTube

Met Zoom kun je op afstand instructie geven aan je leerlingen. Deze instructie kun je ook opnemen zodat je een instructievideo kunt maken. Klik hier voor meer informatie hoe je dat stap voor stap kunt doen. Na installeren van Zoom kunnen leerlingen met een klik op de link live deelnemen aan je instructie. Jij als leerkracht kunt je scherm delen, uitleg geven en eventueel reageren op de chat. Of er nu wel of geen leerlingen live deelnemen, je kunt in Zoom video’s van jouw instructie opnemen zodat je deze later kunt delen met je leerlingen.
Dit kan door de video eerst te uploaden in YouTube (of Vimeo). Hier vind je hoe je dat stap voor stap kunt doen. De YouTube-link kun jij vervolgens met je leerlingen delen zodat zij de instructie (nog eens) kunnen bekijken.

Hangouts Meet (voor scholen met G-suite Education)

Indien jouw school G-suite Education heeft is het mogelijk om hiermee instructie te geven aan je leerlingen en ook de video’s hiervan na afloop met ze te delen. Lees hier hoe je dit stap voor stap doet.

Lessen delen

4. Monitoren

Hoe houd ik bij wat mijn leerlingen doen?

Ook op afstand kun je als leerkracht zien wat je leerlingen hebben gedaan en hoe ze dat gedaan hebben. Doorloop onderstaand stappenplan iedere dag zodat je goed op de hoogte bent van hoe jouw leerlingen bezig zijn.

Resultaten bij de les

Open aan het eind van de dag de leskaart van de les die je hebt opgegeven aan je leerlingen. Klik op Resultaten. Bekijk de resultaten van je leerlingen door te kijken naar het aantal goed/fout gemaakte opgaven. Indien een leerling veel fouten gemaakt heeft, is de leerstof waarschijnlijk nog te moeilijk. Als je jouw instructie eerder hebt opgenomen, kun je deze nog eens met de leerling delen. Ook kun je voor jezelf noteren dat deze leerling bij deze les nog extra uitleg nodig heeft.

Actueel

Je kunt ook in Actueel bekijken wat de leerlingen vandaag allemaal gedaan hebben. Zo kun je zien of ze de lessen hebben gedaan die je op de planning had gezet en zien wat ze eventueel nog extra gedaan hebben.

5. Leerlingcommunicatie

Hoe en wat communiceer ik met leerlingen?

Als je hebt bepaald hoe vaak en op welke manier je contactmomenten hebt en op welke manier je daar instructie bij geeft, is het belangrijk om deze momenten goed met de leerlingen af te stemmen.

Chat, mailen, Whatsapp?

De meeste communicatie voor de leerlingen zal via de ouders verlopen. Daarbij is het ook handig om na te denken over hoe leerlingen hun vragen direct aan jou kunnen stellen indien ze vastlopen. Dit kan bijvoorbeeld via een chat in Zoom op een vast moment, via de mail van de leerkracht of via een aparte Whatsappgroep. Wees hierbij duidelijk wanneer en op welke wijze leerlingen jou om hulp mogen vragen en in welke situaties.

Vragenuurtje voor leerlingen

Om leerlingen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen kun je ook een vast contactmoment met een klein groepje leerlingen inplannen. Hierbij kun je per groepje leerlingen een vaste tijd en dag kiezen. Zo kun je elke dag met bijvoorbeeld 5 andere leerlingen overleggen. Deze groepjes kun je bijvoorbeeld indelen op basis van het rekenniveau van de leerlingen.

Voor het vragenuurtje

 • Laat de leerlingen voor dit contactuur eventueel vragen mailen. Zo kun je de vragen voorbereiden en bespreken in het contactuur.
 • Kijken naar de resultaten om te kijken welke (verlengde) instructie nog nodig is.

Tijdens het vragenuurtje

 • Log in bij Zoom of Hangouts Meet (Voor scholen met G-Suite for Education) om het vragenuurtje te starten.
 • Verstuur de link voor de meeting via de normale communicatiekanalen van school. Dus via de mail, Parro, elo of andere oudercommunicatie-app.
 • Laat de leerlingen op de afgesproken dag en tijd inloggen via de link met Zoom. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen dat dit ook gebeurt.
 • Spreek met de leerlingen een teken af als zij iets willen zeggen, dit om te voorkomen dat ze door elkaar heen gaan praten.
 • Leerlingen kunnen met behulp van een schriftje voor de webcam aan de leerkracht de uitwerkingen en/of het antwoord van de som laten zien of ze typen het antwoord.
 • Bespreek aan het einde van het contactuur het thuiswerk af en het volgende contactuur.

Na het vragenuurtje

 • Bepaal of het nodig is om met een groepje of individuele leerlingen vaker dan 1x per week een vragenuurtje af te spreken.
 • Maak eventueel notities per leerling waar je ze later nog extra bij kan helpen.

6. Oudercommunicatie

Hoe en wat communiceer ik met ouders?

In de eerste communicatie met en naar ouders zijn een aantal dingen belangrijk:

Verwachting ouders

In een ideale situatie zit de ouder tijdens het werkuur van het kind er de gehele tijd bij om eventuele vragen te beantwoorden en te bekijken hoe het gaat. Omdat deze abnormale situatie niet alleen voor school geldt, maar voor heel Nederland, zullen veel ouders niet de tijd hebben om een heel uur erbij te zitten. Geef de ouder dan tips hoe deze dit met zijn kind(eren) kan doen. Bijvoorbeeld in het werkuur kleine momenten inplannen om vragen te beantwoorden. Probeer zo mogelijk richting de ouders aan te geven wat je van hen verwacht.

Contactmomenten leerlingen

Informeer de ouders over de contactmomenten die je met de leerlingen wilt hebben. Geef daarbij aan op welke manier je contact hebt met de leerlingen, wat daarvoor nodig is en welke stappen zij daarvoor zelf moeten ondernemen.

Contactmomenten ouders

Het is ook aan te raden om vaste contactmomenten met ouders te plannen. Plan bijvoorbeeld structureel één keer per week een moment in, zodat ouders met vragen bij jou terecht kunnen. Je kunt ouders bijvoorbeeld via Parro uitnodigen om deel te nemen aan een online gesprek, waarin je die vragen beantwoordt. Natuurlijk is het ook fijn voor ouders om tussendoor bijvoorbeeld via e-mail kleinere vragen te kunnen stellen. Ook voor een meeting met de ouders kun je Zoom gebruiken.

Inloggegevens van de leerlingen

Geef in de ouderbrief ook de inloggegevens van de leerlingen mee:

 • Log zelf in op teacher.gynzy.com
 • Klik in de menubalk links in het scherm op leerlingenbeheer
 • Klik vervolgens rechtsboven op het print icoontje
 • Neem de gebruikersnaam en wachtwoord over in de ouderbrief.

Weekplanning delen

Stuur iedere week een weekplanning met de bijbehorende lessen van die week naar de ouders. Deze planning laat aan de ouders zien wat hun kind iedere dag kan doen.

Delen van informatie voor instructie

Als je de instructie live geeft, zorg er dan voor dat ouders tijdig de link (van Zoom of Hangouts Meet) ontvangen, zodat leerlingen met deze link op tijd klaar kunnen zitten. Deel vervolgens ook de link van de instructievideo’s met de ouders, zodat zo de leerling deze ook nog eens kan bekijken.

Handig document

Parro

Parro is een communicatie-app waarmee je ouders snel en eenvoudig betrekt. Parro is ook geïntegreerd in Gynzy, waardoor je vanuit één centrale plek eenvoudig kan communiceren met de ouders/ verzorgers van jouw leerlingen.  Vanuit Gynzy stuur je direct Parro-berichten over bijvoorbeeld het huiswerk, geef je leerlingen een compliment of informeer je de ouders over een bepaald onderwerp. In het Gynzy vind je de Parro-knop rechtsboven in Actueel. De Parro-integratie is gekoppeld met jouw ParnasSys gegevens zodat je meteen toegang hebt tot jouw leerlingen en de verschillende groepen.

FAQ

Veelgestelde vragen over onderwijs op afstand en Gynzy.

Vraag als beheerder/ICT’er kosteloos een schoolproef aan. Vul bij de aanvraag je BRIN-code in zodat we de proef i.v.m. Corona kunnen registreren. De proef zal sowieso 2 maanden geldig zijn (en langer mocht dat nodig zijn). Klik hier voor het aanvragen van een proeflicentie voor de gehele school.

De verwerking van Gynzy staat voor jullie gewoon open en jullie kunnen hier dus gelijk mee starten. Alle leerkrachten, ook als ze nog geen account hadden, mogen een Gynzy account aanmaken en kunnen met de verwerking aan de slag. 


Heb je nog geen account? Maak hier gratis een account aan. Let op: de beheerder van jullie school, dient jou als leerkracht eerst goed te keuren zodat je toegang krijgt tot de ParnasSys of ESIS-groepen binnen jullie school. Werk jullie hier niet mee? Dan kun je je leerlingen eenvoudig inladen via een EDEX-bestand of door je leerlingen handmatig in te voeren.

Om ParnasSys of ESIS te gebruiken binnen Gynzy dient eerst de koppeling te worden geactiveerd. Enkel de beheerder/ ICT-coördinator kan de koppeling activeren. Lees hier hoe je de de ParnasSys-koppeling activeert en hier hoe je de ESIS-koppeling activeert

Wanneer de koppeling geactiveerd is, kunnen alle leerlingen zoals in de ParnasSys of ESIS-groepen eenvoudig in Gynzy worden ingeladen en gesynchroniseerd blijven.Volg deze stappen om je leerlingen in te laden:

1. Ga naar Leerlingbeheer

2. Klik op +Groep toevoegen of Groepen Bewerken

3. Klik rechtsbovenin op de 3 puntjes en kies de gewenste optie

4. Klik op de ParnasSys of ESIS-groep die je in je account wil volgen.

Door je methode en/of de Werelden te koppelen, staan alle lessen/doelen klaar en kunnen deze door de leerlingen geopend worden. Het is handig om lessen, weken of blokken van je methode en de Werelden dicht te zetten waar leerlingen niet in hoeven te werken, zodat de leerlingen eenvoudig de juiste les kunnen vinden. Lees hier hoe je als leerkracht de lessen beheert.  In de video bij stap 1 wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt instellen.

Voor deze leerling(en) kun je een subgroep aanmaken in het Leerlingbeheer. 

Vervolgens kun je de methode en/of Wereld van het gewenste leerjaar koppelen bij het tabblad Verwerking en hier de subgroep met deze leerling(en) aan koppelen.

Daarnaast is het belangrijk om het startniveau voor deze leerling(en) goed in te stellen. Let op: wanneer je bijvoorbeeld een leerling uit groep 6 instelt op leerjaar 7 omdat de leerling meer uitdaging nodig heeft, gaat Gynzy er vanuit dat de leerling de stof van leerjaar 6 beheerst. Het wijzigen van het startniveau heeft dus invloed op de vaardigheidsscores van de leerling. Op alle doelen van voorgaande leerjaren worden fictieve vaardigheidsscores toegekend. De leerling heeft nu toegang tot de lesstof van het leerjaar dat je gekoppeld hebt.

Ga naar gynzykids.com en log in met de gegevens die je van de leerkracht hebt ontvangen.

Nee, het thuiswerken met Gynzy verloopt via school. Om thuis met Gynzy aan de slag te gaan, kun je contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zet de juiste lessen klaar voor de leerlingen.

Per les krijgt de leerling een algemene motiverende erkenning van zijn prestaties in de vorm van sterren of een kroontje boven de gemaakte lessen. Deze worden toegekend op basis van het percentage goed gemaakte opgaven van de les. Omdat de opgaven adaptief op niveau van de leerling worden voorgeschoteld hebben leerlingen gelijke kansen op deze sterren. Vanaf een score van 40% goed krijgt de leerling 1 ster, vanaf 60% 2 sterren, vanaf 80% 3 sterren en bij 100% een kroontje. Ook krijgt de leerling na het afronden van de les of een doel in het lesoverzicht het aantal (goed) gemaakte opgaven te zien.

Gynzy is een adaptieve leeromgeving en past het aanbod na elke invoer van een leerling (goed/fout) aan, zodat het niveau per opgave passend is. Het is dus niet nodig om een opgave over te slaan.  

De knop waarmee leerlingen een opgave kunnen overslaan, hebben we ingebouwd voor het geval dat er een technische fout in een opgave zit. Leerlingen hoeven echter niet een gehele les te maken, maar kunnen de les ook per doel maken. Lees hier meer over lessen maken per doel.

Wanneer je leerlingen aan de slag gaan met Gynzy is het belangrijk dat je eenmalig en per vakgebied voor alle leerlingen een startniveau instelt. Je bepaalt hiermee waar de leerling op de leerlijn instapt zodat het aanbod past bij het niveau van de leerling. Je geeft hiermee aan dat de doelen van voorgaande leerjaren beheerst zijn. Deze doelen krijgen een vaardigheidsscore van 75% over hoger. Hier wordt uitgelegd hoe je het startniveau instelt.

Geef dit altijd door aan de leerkracht. Zij kunnen de opgave dan naar Gynzy sturen via de verbetersuggestieknop zodat wij de opgave makkelijk kunnen terugvinden en nader kunnen bekijken en aanpassen indien noodzakelijk. 

Wanneer je naast de methode of in plaats van de methode de Werelden hebt gekoppeld, is het aan te raden om keuzes te maken m.b.t. het aanbod. Gezien de huidige situatie rondom het Corona-virus is het communiceren met leerlingen minder makkelijk dan in de klas. Daarom is het handig om een keuze te maken voor domeinen (Werelden/Eilanden) die je open zet. Zet bijvoorbeeld elke dag 1 Wereld open en maak daarin eventueel nog keuzes voor Eilanden waar je leerlingen aan mogen werken. Op deze manier bied je je leerlingen structuur en kun je hen gericht aan bepaalde doelen laten werken.

Lees hier meer over De Werelden.

Als je net bent begonnen met de de verwerking in Gynzy kan het zijn dat je het startniveau nog moet instellen. Wanneer je het startniveau op het juiste leerjaar hebt ingesteld, kan het zo zijn dat leerlingen grijze doelen tegenkomen waar ze niet in kunnen. Dit komt omdat ze de voorwaardelijke doelen nog niet voldoende (>75%) beheersen. De sleuteldoelen van rekenen zijn voorwaardelijk voor de andere doelen. In de visuele leerlijn zie je doelen die dikgedrukt zijn, dat zijn de sleuteldoelen. Als de leerkracht de leerdoelen open heeft gezet, maar de leerling kan nog niet oefenen in het doel, dan is de leerling dus nog niet toe aan dit doel. Als de leerling dan klikt op het grijs gekleurde doel, kan hij zien welke leerdoelen voorwaardelijk zijn en waar hij dan nog 75% op moet behalen. Zodra een leerling aan een doel in de methodeles werkt, gaat dit doel automatisch ook in de Werelden open. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met een buddy via 040-4020907 of maak een belafspraak.

In de Werelden van Gynzy zitten zogenoemde ‘voorwaardelijkheden’. Deze voorkomen dat leerlingen aan leerdoelen kunnen werken waar ze nog niet aan toe zijn. Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst een voldoende vaardigheid hebben aangetoond op ‘klokkijken met hele uren’ voordat hij aan de slag kan met ‘klokkijken met halve uren’. 

Ondanks dat de voorwaardelijkheden er niet voor niets in zitten, kan het toch onahandig zijn als leerlingen aan leerdoelen willen gaan werken die niet open staan. Bijvoorbeeld door de werkwijze van een school of als je pas halverwege het schooljaar in Gynzy begint te werken. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om via Gynzy de voorwaardelijkheden uit te laten schakelen. Wil je de voorwaardelijkheden in een of meerdere Werelden uitschakelen? Neem dan eerst contact op met een buddy. Bel naar 040-4020907 of maak een belafspraak.

Onze Trainers en Kids Tools zijn bedoeld als extra oefening naast onze verwerking. Deze kun je klaarzetten als huiswerk voor je leerlingen. Lees in dit artikel hoe je taken & huiswerk in Gynzy klaarzet.

Het klaarzetten van taken staat dus los van onze verwerking. De methode en/of Werelden hoef je namelijk niet klaar te zetten, maar slechts eenmalig te koppelen. Wel is het i.v.m. het onderwijs op afstand handig om extra structuur aan je leerlingen te bieden en bepaalde Werelden/Eilanden dicht te zetten zodat het duidelijk is waarmee ze aan de slag kunnen.