Rekenmethode in het basisonderwijs

De wereld in getallen 5

Wat is De wereld in getallen 5?

De wereld in getallen 5 is een populaire rekenmethode die veel wordt gebruikt in het Nederlandse basisonderwijs. De lesmethode is ontwikkeld door Malmberg en biedt een goede mogelijkheid tot het ontwikkelen van rekenvaardigheden aan leerlingen op de basisschool. De methode werd in 2019 uitgegeven.

De rekenmethode wordt ook wel met de afkorting WIG 5 benoemd en is de opvolger van De wereld in getallen 4.

Wist je dat je in Gynzy ook aan de slag kunt met De wereld in Getallen 5?

Koppel in Gynzy WIG 5 om van deze opbouw gebruik te maken.

Hoeveel blokken heeft De wereld in getallen 5?

In De wereld in getallen 5 bestaat een leerjaar uit 36 lesweken: 9 blokken van 4 weken.

Een blok bestaat uit 3 basisweken en wordt afgesloten met 1 week voor remediëring, herhaling, verrijking en een toets.

Leerlijn en jaarplanning

De jaarplanning is zo opgebouwd dat alle rekenonderwerpen aan bod komen en er voldoende tijd is voor herhaling en verdieping. In een blok van 4 weken worden er telkens 6 rekenonderwerpen behandeld. Deze onderwerpen worden steeds verspreid over 2 lessen.

Rekenonderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Aflezen van de analoge klok

  • Rijgend optellen en aftrekken

  • Omzetten van verhoudingen en breuken

  • Aflezen van en rekenen met een lijngrafiek

In de eerste 3 weken van een blok wordt iedere week afgesloten met een herhalingsles over de doelen van die week. Daarnaast is er veel aandacht voor memoriseren en automatiseren - bijvoorbeeld met tafelsommen - in taken.

In week 3 maken leerlingen een oefentoets over de leerdoelen van het vorige blok, om te achterhalen welke leerdoelen al goed gaan en aan welke leerdoelen leerlingen nog verder kunnen werken.

Aan het eind van elk blok is er een bloktoets. Hierin worden de leerlingen getoetst op de doelen van het vorige blok. Zo kunnen leerlingen laten zien wat ze over een langere termijn hebben geleerd.

Blok planning De wereld in getallen 5
Zo ziet een blok eruit in De wereld in getallen 5
information icon

In het Gynzy Helpcentrum vind je meer informatie over de opbouw van de Wereld in getallen 5 in Gynzy.

Voor welke groepen is De wereld in getallen 5 geschikt?

De wereld in getallen 5 is geschikt voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 op de basisschool en is zo opgebouwd dat de leerlingen stap voor stap vooruitgang boeken. De methode bouwt ook ieder schooljaar voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in voorgaande leerjaren. Daardoor zijn de leerlingen goed voorbereid op de complexere rekenonderwerpen die ze in de hogere groepen zullen tegenkomen.

Wat is het verschil tussen De wereld in getallen 4 en De wereld in getallen 5?

De 5e editie (2019) van De wereld in getallen is de laatste en nieuwste editie en is de opvolger van De wereld in getallen 4 (2009). De wereld in getallen 5 is ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs, waardoor er meer aandacht is voor begrip en inzicht. Zo wordt er langer de tijd genomen voor één rekenonderwerp, in plaats van meerdere rekenonderwerpen tegelijk.

Ook is er meer aandacht voor rekenvaardigheden en wiskundig redeneren. Daarnaast is De wereld in getallen 5 aangepast aan de nieuwste kerndoelen en referentieniveaus voor rekenen en wiskunde in het basisonderwijs. Hierdoor sluit de methode beter aan op de eisen die worden gesteld aan het rekenonderwijs.

In Gynzy kun je beide rekenmethodes koppelen en dezelfde opbouw volgen. En vervolgens je rekenonderwijs geven zoals jij wil.

Wat is het verschil tussen De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4?

Net als De wereld in getallen 5 is Pluspunt 4 ook een populaire rekenmethode binnen het basisonderwijs in Nederland. De uitgeverij Malmberg heeft beide rekenmethodes ontwikkeld.

Hoewel veel van de lesstof hetzelfde is, is de opbouw anders:

De wereld in getallen 5

Een leerjaar in De wereld in getallen 5 bestaat uit 9 blokken. Een blok bestaat uit 4 weken en bevat een oefentoets om te zien of leerlingen al klaar zijn voor de toets. Remediëring vindt plaats vóór het afnemen van de toets.

Pluspunt 4

Bij Pluspunt 4 begint het leerjaar met een herhaling van het leerjaar ervoor (in een instapblok van 2 weken). Een leerjaar bestaat uit 10 blokken. Een blok bestaat uit 3 weken. Remediëring vindt plaats ná het afnemen van de toets.

Tip: In Gynzy kun je niet alleen werken volgens dezelfde opbouw als Pluspunt 4 en De wereld in getallen 5, maar voor beide methodes hebben we ook extra rekenmateriaal ontwikkeld.

Adaptief leren met De wereld in getallen 5

Ook in Gynzy kun je werken met de opbouw en volgorde van De wereld in getallen 5. In combinatie met de adaptieve software van Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag. Ze krijgen opgaven die aansluiten bij hun leerdoelen vanuit de methodeles. Bovendien kun je als leerkracht eenvoudig extra leerdoelen als setje toevoegen. Deze kunnen worden gebruikt als aanvulling op de lesstof van de methode.

Daarnaast heeft Gynzy aanvullend lesmateriaal ontwikkeld om hybride rekenonderwijs te ondersteunen. Het materiaal is gebaseerd op de eigen rekenleerlijn en opgaven van Gynzy, en is ontwikkeld door verschillende rekenexperts. Het extra materiaal vormt een aanvulling op het adaptieve leren. Zo zijn er bij elke les passende bordlessen, werkboekjes en handleidingen beschikbaar.

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Zo ondersteunt Gynzy bij het digitaal onderwijs

Ga aan de slag met Gynzy!