Rekenmethode in het basisonderwijs

Pluspunt 4

Er zijn in Nederland verschillende lesmethodes voor rekenen in het basisonderwijs. Een veel gebruikte rekenmethode is Pluspunt 4. In dit artikel vind je meer informatie over de Pluspunt 4 rekenmethode, waaronder:

Wat is Pluspunt 4?

Pluspunt 4 is in Nederland een populaire rekenmethode voor het basisonderwijs. De methode is door Uitgeverij Malmberg ontwikkeld en biedt leerlingen op de basisschool een goede basis voor rekenen. Pluspunt 4 legt de nadruk op het ontwikkelen van rekenvaardigheden, begrip en inzicht.

De methode is populair onder leerkrachten vanwege de duidelijke structuur en opbouw, maar ook vanwege de hoge kwaliteit van lesmaterialen. Met behulp van deze methode leren leerlingen op een efficiënte manier de lesstof.

Wist je dat je in Gynzy ook aan de slag kunt met Pluspunt 4?
Koppel in Gynzy de Pluspunt 4 methode om van deze opbouw gebruik te maken.

Hoeveel blokken heeft Pluspunt 4?

In Pluspunt 4 bestaat een leerjaar uit 10 blokken plus een optioneel blok. Dat optionele blok is het instapblok en bestaat uit twee weken waarin leerdoelen van het vorige leerjaar worden herhaald. De overige 9 blokken bestaan uit drie weken.

Leerlijn en jaarplanning Pluspunt 4

De jaarplanning is zodanig opgebouwd dat alle onderwerpen aan bod komen en er voldoende tijd is voor herhaling en verdieping. In een blok van 3 weken worden er vijf rekenonderwerpen behandeld. Deze onderwerpen worden steeds verspreid over twee lessen.

Rekenonderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • aflezen van de digitale klok

  • optellen en aftrekken met kommagetallen

  • omrekenen van lengtematen

  • vermenigvuldigen met breuken.


Aan het eind van de eerste twee weken is er een herhalingsles over de onderwerpen van die week. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan memoriseren en automatiseren - bijvoorbeeld met tafelsommen - in taken.

Aan het einde van elk blok is er een bloktoets, waarin de leerlingen getoetst worden op de doelen van een voorgaand blok. Zo kunnen leerlingen laten zien wat ze over een langere termijn hebben geleerd.


Pluspunt 4 blok

Zo ziet een blok eruit in Pluspunt 4

In het Gynzy helpcentrum vind je meer over de opbouw van Pluspunt 4 in Gynzy.

Voor welke groepen is Pluspunt 4 geschikt?

Pluspunt 4 is geschikt voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 op de basisschool en is zo opgebouwd dat de leerlingen stap voor stap vooruitgang boeken.

Verschil Pluspunt 3 en Pluspunt 4

Een belangrijk verschil tussen Pluspunt 3 en Pluspunt 4 is de opbouw van de methode. Pluspunt 4 is ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs, waardoor er meer aandacht is voor begrip en inzicht. Zo wordt er langer de tijd genomen voor één rekenonderwerp, in plaats van meerdere rekenonderwerpen tegelijk.

Ook is er meer aandacht voor rekenvaardigheden en wiskundig redeneren. Daarnaast is Pluspunt 4 aangepast aan de nieuwste kerndoelen en referentieniveaus voor rekenen en wiskunde in het basisonderwijs. Hierdoor sluit de methode beter aan op de eisen die worden gesteld aan het rekenonderwijs.

In Gynzy kun je beide rekenmethodes koppelen en dezelfde opbouw volgen. En vervolgens je rekenonderwijs geven zoals jij wil.

Wat is het verschil tussen Pluspunt 4 en De wereld in getallen 5?

Net als Pluspunt 4 is De wereld in getallen 5 (ook bekend als WIG 5) een populaire rekenmethode in Nederland. Beide methodes zijn bedoeld voor het basisonderwijs en komen van Malmberg, maar er zijn ook verschillen. Hoewel veel van de lesstof hetzelfde is, is de opbouw anders:

De Wereld in Getallen 5
Een leerjaar in De wereld in getallen 5 bestaat uit 9 blokken. Een blok bestaat uit 4 weken en bevat een oefentoets om te zien of leerlingen al klaar zijn voor de toets. Remediëring vindt plaats vóór het afnemen van de toets.

Pluspunt 4
Bij Pluspunt 4 begint het leerjaar met een herhaling van het leerjaar ervoor (instapblok van 2 weken). Een leerjaar bestaat uit 10 blokken. Een blok bestaat uit 3 weken. Remediëring vindt plaats ná het afnemen van de toets.

Voor zowel De wereld in getallen 5 als Pluspunt 4 hebben we bij Gynzy extra rekenmateriaal.

Adaptief leren met Pluspunt 4

In Gynzy kun je ook werken via de opbouw en volgorde van Pluspunt 4. In combinatie met de adaptieve software van Gynzy gaan leerlingen op hun eigen niveau aan de slag. Ze krijgen opgaven die passen bij hun leerdoelen vanuit de methodeles. Daarnaast is het ook mogelijk om extra leerdoelen eenvoudig als setje adaptieve opgaven klaar te zetten. Deze kunnen gebruikt worden ter aanvulling op de lesstof van de methode.

Ook heeft Gynzy aanvullende rekenmaterialen ontwikkeld om hybride rekenonderwijs te kunnen bieden. De eigen rekenleerlijn en opgaven zijn door rekenexperts als basis gebruikt om het materiaal te ontwikkelen. Het extra materiaal is bedoeld als aanvulling op het adaptief leren. Zo zijn er per les passende bordlessen, werkboekjes en handleidingen ontwikkeld.

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Ontdek hoe wij leerkrachten ondersteunen bij het digitaal lesgeven

Ga aan de slag met Gynzy!