Verliefde harten oefenen

Verliefde harten is een middel om splitsingen te oefenen op de basisschool. Met verliefde harten leren leerlingen optellen en aftrekken door paren van getallen te vinden die samen een vooraf bepaald totaal vormen. In dit artikel lees je meer over de achtergrond van verliefde harten, de voordelen en tips om met verliefde harten aan de slag te gaan met jouw leerlingen.

Wat zijn verliefde harten?

Verliefde harten is een middel om splitsingen tot en met 10 en 20 te oefenen. Tijdens een rekenles kun je verliefde harten gebruiken om te automatiseren, met het doel om leerlingen te laten onthouden welke getallen samen 10 of 20 maken. Leerkrachten gebruiken het als middel voor bijvoorbeeld herhaling, voorkennis activeren, etc.

Verliefde harten met totaalgetal 10
Verliefde harten met totaalgetal 10

Hoe werkt het?

Zo werkt verliefde harten:

 • Doelstelling: stel een totaalgetal vast, zoals 10 of 20.

 • Getallenparen maken: leerlingen zoeken naar twee getallen die bij elkaar opgeteld dit totaal vormen. Bijvoorbeeld, voor het totaal van 10 zijn 3 en 7 of 4 en 6 'verliefde harten'.

 • Variatie in getallen: Dit kan worden uitgebreid naar verschillende totalen, zoals 20 of 100, zodat het past bij verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus.

Toepassing in de klas

Verliefde harten kun je op verschillende manieren inzetten in de klas:

 • Klassikale les: pas verliefde harten toe om voorkennis te activeren, als herhaling, of als snelle oefening tussendoor. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze Verliefde Harten-tool.

 • Individuele oefening: geef leerlingen kaarten of digitale opgaven waarbij ze zelfstandig de 'verliefde harten' moeten vinden.

 • Groepsactiviteiten: maak er een spel van waarbij leerlingen in groepjes samenwerken om zo snel mogelijk alle verliefde harten te vinden.

 • Digitaal of fysiek: afhankelijk van de beschikbare middelen, kunnen deze activiteiten zowel met fysieke kaarten als digitaal, bijvoorbeeld via een digibord, worden uitgevoerd.


Met de tool Verliefde Harten van Gynzy tover je op een leuke en visuele manier een reeks oefeningen voor verliefde harten op het digibord.

Verliefde harten spelletjes

Oefen het splitsen van getallen op een leuke en creatieve manier met behulp van verliefde harten spelletjes. Je kunt ze zelf verzinnen en maken, of gebruikmaken van bestaande spelletjes en activiteiten.

Bewegen

Combineer leren met fysieke activiteit om de leerervaring te verrijken:

 • Verliefde Harten Joggen: Een spel waarbij leerlingen rond moeten lopen of joggen om de juiste getallenparen te vinden en te verzamelen. In Gynzy vind je bijvoorbeeld de activiteit Joggen & Flitsen Verliefde Harten.

 • Estafette: Organiseer een estafetteloop waarbij leerlingen naar een verliefde harten-vraag racen, het antwoord vinden en terugkeren naar hun team.

 • Hartenjagen: Verstop kaarten met getallen in de klas, gymzaal of op de speelplaats. Leerlingen werken in tweetallen om de kaarten te vinden. Wanneer ze een kaart vinden, rennen ze naar de leerkracht en noemen het ontbrekende getal dat het paar een verliefd hart maakt.

 • Springende sommen: Leg kaarten met getallen op de vloer, verspreid door de klas of gymzaal. Speel muziek af en als de muziek stopt, moeten leerlingen op een kaart springen. Ze moeten vervolgens het paar benoemen dat met hun getal een verliefd hart vormt.

 • Hartenbal: Gebruik een (zachte) bal en laat de leerlingen in een kring staan. Gooi de bal naar een leerling terwijl je een getal roept. De leerling die de bal vangt, moet het getal noemen dat nodig is om een verliefd hart te maken met het opgeroepen getal.

Klassenquiz verliefde harten
Verliefde harten quiz op digibord

Interactieve spellen en activiteiten

Er zijn veel spelletjes te bedenken rondom het splitsen van getallen die zowel leerzaam als leuk zijn. Sommige van deze spelletjes kun je eenvoudig digitaal spelen met behulp van de juiste tools, anderen lenen zich beter voor een fysiek spelletje.

 • Kaartspel: gebruik kaarten met getallen waarbij leerlingen paren moeten vormen die samen het doelgetal opleveren. Laat leerlingen hun eigen 'verliefde harten' kaarten ontwerpen en decoreren.

 • Bordspel: ontwerp een bordspel waarbij leerlingen door het beantwoorden van 'verliefde harten' vragen, stappen vooruit mogen zetten op het bord. Of speel deze versie van Verliefde harten bingo.

 • Quiz: doe met je klas een verliefde harten quiz. Maak er zelf een of gebruik deze kant-en-klare verliefde harten quiz.

Spelletjes en activiteiten kun je eventueel ook door je leerlingen zelf laten maken. Zo combineer je wat creativiteit met het oefenen met verliefde harten.

Verliefde harten in Gynzy

Verliefde harten op het digibord

Oefen splitsingen van 10 of 20 met verliefde harten op je digibord.

icon classroom quiz

Klassenquiz: Verliefde harten

Test de kennis van je leerlingen over verliefde harten met deze interactieve quiz.

De Kids-tool

Hiermee kunnen je leerlingen zelfstandig werken met verliefde harten, thuis of op school.

bundel 2 icoon

Setjes leerdoelen

Zet setjes leerdoelen klaar over getalsplitsingen klaar, zoals een kant-en-klare bundel Splitsen t/m 10 (leerjaar 3).

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Zo ondersteunen wij leerkrachten bij digitaal onderwijs

Ga aan de slag met Gynzy!