Weten wat een decimeter is

Weten wat een decimeter is

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Weten wat een decimeter is
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren wat een decimeter is en kunnen aangeven welke voorwerpen ongeveer een decimeter zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om te weten wat een decimeter is, zodat je de lengte van een voorwerp kunt bepalen. Je kunt bijvoorbeeld inschatten dat de lamp ongeveer één decimeter is.

Introductie

Je laat een aantal voorwerpen op het digibord zien. De leerlingen moeten gaan staan als ze denken dat dit voorwerp in het echt één meter is. Als ze denken dat het één centimeter is, gaan ze zitten.

Instructie

Leg uit wat een decimeter is. Geef aan dat de afstand tussen je duim en wijsvinger ongeveer een decimeter is. Decimeter wordt afgekort als dm. Vraag of de leerlingen voorwerpen in de klas kunnen vinden van ongeveer één decimeter. Benadruk dat ze hun handen kunnen gebruiken om te controleren of een voorwerp ongeveer één decimeter is. Vraag daarna of ze zelf nog voorwerpen kunnen bedenken van ongeveer één decimeter. Ga in een kring staan en geef aan dat diegene waar je de bal naar gooit een voorwerp moet benoemen dat groter of kleiner is dan één decimeter. Gooi vervolgens de bal. Daarna mag de leerling verzinnen of iemand een voorwerp moet bedenken groter dan of kleiner dan één decimeter. Herhaal dit een aantal keer. Laat op het digibord een aantal voorwerpen zien. Vraag de klas welke voorwerpen groter, kleiner of ongeveer één decimeter zijn. Sleep de afbeeldingen naar het juiste vak.

Om te controleren of de leerlingen weten wat een decimeter is, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke afkorting hoort bij decimeter?
- Wat is ongeveer één decimeter?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst of een voorwerp groter of kleiner is dan één decimeter. Vervolgens moeten ze aangeven groot een voorwerp is, waarbij ze kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. Daarna geven ze aan wat de afkorting is van decimeter.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te weten wat een decimeter is, zodat je de lengte van een voorwerp kunt bepalen. Je controleert of de leerlingen weten wat een decimeter is door hen te laten aangeven welke voorwerpen op het digibord ongeveer één decimeter zijn. Nadat ze dit hebben gedaan, kun je de voorwerpen opmeten met de hand op het digibord om te controleren of het klopt.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met wat een decimeter is, kun je herhalen dat de afstand tussen de wijsvinger en de duim ongeveer één decimeter is. Laat eventueel echte voorwerpen zien van ongeveer één decimeter.

Instructiemateriaal

Een bal. Materialen uit de klas zelf.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!