Vlekkensommen optellen en aftrekken t/m 100

Vlekkensommen optellen en aftrekken t/m 100

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vlekkensommen optellen en aftrekken t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen en aftrekken in vlekkensommen tot en met honderd.

Belang

Als je weet wat getallen in optel- en aftreksommen betekenen, kun je ook vlekkensommen maken.

Introductie

Op het digibord staan vijf vissen met getallen erin en vijf vissenkommen met getallen erin. De leerlingen zoeken de vis bij de vissenkom, waardoor de twee getallen samen honderd zijn. Je kunt een lijn trekken van de vis naar de vissenkom.

Instructie

Je legt uit dat je bij het optellen in een vlekkensom kijkt hoeveel er nog bij het getal dat er al staat moet om de uitkomst te krijgen. Je legt uit dat je bij een optelsom handig kunt bepalen hoeveel er nog bij moet, door het getal dat er al staat van de uitkomst af te trekken. Van bijvoorbeeld de optelsom 27 + ... = 81 maak je dus de aftreksom 81 - 27 = 54. Dit laat je ook zien bij een optelsom waarbij het tweede getal niet is ingevuld. Je legt uit dat je bij een aftreksom handig kunt bepalen hoeveel er nog bij moet, door de uitkomst van het eerste getal af te trekken. Van bijvoorbeeld de aftreksom 87 - ... = 63 maak je dus de aftreksom 87 - 63 = 24. Wanneer je het eerste getal van een aftreksom moet bepalen, tel je het tweede getal en de uitkomst bij elkaar op. Op het digibord staan vervolgens vier sommen, waarbij een getal ontbreekt. Daarnaast staan vier sommen die de leerlingen kunnen gebruiken om het ontbrekende getal uit te rekenen. Je laat de leerlingen bepalen welke sommen bij elkaar horen en kunt ze in de denkwolkjes bij de goede vlekkensom slepen. Daarna laat je de leerlingen de goede getallen in de vlekkensommen slepen, waarbij je ze laat verwoorden welke som ze hebben gemaakt om dit uit te rekenen. Tot slot staan er een aantal sommen op het bord, waarbij de plustekens en mintekens ontbreken. De leerlingen bepalen welk teken in de som hoort. Je kunt het antwoord zien door te gummen.

Om te controleren of leerlingen kunnen optellen en aftrekken in vlekkensommen tot en met honderd, kun je de volgende vragen stellen:
Hoe kun je handig bepalen welk getal je op de lege plek moet invullen?
Wat voor som maak je bij de vlekkensom 65 + ... = 82?
Wat voor som maak je bij de vlekkensom ... - 27 = 51?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het invullen van het ontbrekende getal in een optelsom en in een aftreksom. Vervolgens krijgen ze een som, waarbij ze moeten bepalen of het een optelsom of een aftreksom is en welk getal erbij of eraf moet.

Afsluiting

Je herhaalt het belang van het doel en vraagt hoe leerlingen handig kunnen bepalen welk getal ze moeten invullen in een vlekkensom. Vervolgens staan er op het digibord een aantal vlekkensommen, waarbij in elke som een getal niet meer zichtbaar is door de pootafdrukken van een hond. De leerlingen bepalen welke getallen dit zijn. Je laat ze verwoorden met welke som de leerlingen het ontbrekende getal hebben uitgerekend. Je kunt de pootafdrukken uitgummen om het antwoord te zien.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze met behulp van een getallenlijn laten bepalen welk getal ontbreekt. De leerlingen kunnen in sprongen tellen hoeveel er nog bij moet of hoeveel er nog af moet.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!