Vermenigvuldigen met twee getallen t/m 100

Vermenigvuldigen met twee getallen t/m 100

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met twee getallen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met twee getallen tot en met 100.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen met twee getallen tot 100, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat op het digibord een aantal vermenigvuldigingen zien. De leerlingen rekenen dit uit en vervolgens sleep je het vlak weg om te laten zien wat de juiste antwoorden zijn.

Instructie

Laat de som op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen dit zouden uitrekenen. Laat vervolgens zien dat je deze som handig kunt uitrekenen door de som in meerdere sommen op te splitsen. Reken deze sommen uit en tel daarna de antwoorden bij elkaar op. Laat daarna een andere mogelijkheid zien hoe je de som kunt uitrekenen. Geef aan dat je een getal van de som kunt veranderen, zodat het een rond getal wordt waar je makkelijker mee kunt rekenen. Vervolgens reken je uit wat je er te veel bij hebt gedaan of te weinig af hebt gehaald. In het voorbeeld is er twee keer teveel vermenigvuldigd met 64, dus dit haal je van het totaal af. Laat de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en uit te rekenen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met twee getallen tot en met 100 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 35 × 79 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met een vermenigvuldiging, waarbij ze een vermenigvuldiging zelf uitrekenen. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met twee getallen tot en met 100, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting laat je de leerlingen in groepjes werken. Ze bedenken samen een som en rekenen vervolgens de som individueel uit. Vervolgens bespreken ze met elkaar hoe ze de som hebben uitgerekend en of ze dezelfde uitkomst hebben.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met twee getallen tot 100 eerst oefenen met keersommen, waarbij de som bestaat uit één getal tussen de 1 en 9. Het andere getal is een willekeurig getal tot 100. Laat de leerlingen dit eerst uitrekenen. Vervolgens oefenen ze met tienvouden en een willekeurig getal tot 100. Daarna kunnen ze oefenen met twee willekeurige getallen tot 100.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!