Vermenigvuldigen met tienvouden via de nulregel
Vermenigvuldigen met tienvouden via de nulregel

Vermenigvuldigen met tienvouden via de nulregel

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen via de nulregel met tienvouden.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met twee tienvouden, zodat ze sneller kunnen vermenigvuldigen met tienvouden. Bijvoorbeeld als je 30 dozen van 20 hoeden hebt.

Introductie

Op het digibord staan een aantal sommen. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en het juiste antwoord naar de som slepen.

Instructie

Leg met behulp van de som 40 × 20 de nulregel uit. Geef aan dat je met behulp van een hulpsom de som kunt uitrekenen. De hulpsom is de som, waarbij de nullen zijn weggehaald bij de tientallen. Bij het voorbeeld is de hulpsom dus 4 × 2. Reken eerst de hulpsom uit, dit is 8. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 100, want dit antwoord moet 100 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 40 × 20 = 800. Laat vervolgens een aantal sommen zien en geef aan dat je de som handig kunt uitrekenen door er twee nullen achter te zetten. Controleer of de leerlingen de hulpsom bij de sommen kunnen maken. Daarna controleer je of ze de sommen kunnen oplossen met behulp van de nulregel. Laat de tabel zien en leg uit hoe de leerlingen de tabel moeten lezen. Zo vermenigvuldig je het getal in de rij met het getal in de kolom. Het antwoord vul je in de tabel in. Controleer of de leerlingen de sommen in de tabel kunnen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met twee tienvouden met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Hoe vermenigvuldig je via de nulregel?
- Op welke manier reken jij 60 × 60 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met twee sommen, waarbij ze moeten vermenigvuldigen via de nulregel met twee tienvouden. Als laatste oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen in een tabel.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via de nulregel, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting moeten de leerlingen proberen om zoveel mogelijk sommen binnen de tijd uit te rekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via de nulregel met twee tienvouden eerst oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!