Vermenigvuldigen met honderdvouden via de nulregel
Vermenigvuldigen met honderdvouden via de nulregel

Vermenigvuldigen met honderdvouden via de nulregel

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen via de nulregel met een honderdvoud.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met een honderdvoud, zodat ze sneller kunnen vermenigvuldigen met honderdvouden. Bijvoorbeeld als je 7 stapels van 200 kranten hebt.

Introductie

Op het digibord staan twee draaischijven. Draai aan het eerste rad en vul het getal in op de oranje lijn. Draai daarna aan het tweede rad en vul dat getal in op de blauwe lijn. Vervolgens vormen de getallen twee tienvouden die de leerlingen moeten vermenigvuldigen.

Instructie

Leg met behulp van de som 600 × 3 de nulregel uit. Geef aan dat je met behulp van een hulpsom de som kunt uitrekenen. De hulpsom is de som, waarbij de nullen zijn weggehaald. Bij het voorbeeld is de hulpsom dus 6 × 3. Reken eerst de hulpsom uit, dit is 18. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 100, want dit antwoord moet 100 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 600 × 3 = 1800. Laat vervolgens een aantal sommen zien en geef aan dat je de som handig kunt uitrekenen door er twee nullen achter te zetten. Soms zijn er ook sommen, waarbij je een tienvoud en een honderdvoud moet vermenigvuldigen. Tel het aantal nullen dat erbij komt en zet dit achter het antwoord. Controleer of de leerlingen de hulpsom bij de sommen kunnen maken. Daarna controleer je of ze de sommen kunnen oplossen met behulp van de nulregel. Laat de tabel zien en leg uit hoe de leerlingen de tabel moeten lezen. Zo vermenigvuldig je het getal in de rij met het getal in de kolom. Het antwoord vul je in de tabel in. Controleer of de leerlingen de sommen in de tabel kunnen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen via de nulregel met een honderdvoud met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Hoe vermenigvuldig je via de nulregel?
- Op welke manier reken jij 90 × 200 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een som, waarbij ze moeten vermenigvuldigen via de nulregel met een honderdvoud. Vervolgens moeten ze een som uitrekenen, waarbij ze eerst vermenigvuldigen met een tienvoud en dan met een honderdvoud. Als laatste oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen, waarbij nog geen enkel antwoord gegeven is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen via de nulregel, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting moeten de leerlingen in tweetallen overleggen welke hulpsom hoort bij de sommen op het digibord. Vervolgens rekenen ze de sommen uit.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen via de nulregel met een honderdvoud eerst oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel met één tienvoud. Daarna kunnen ze oefenen met twee tienvouden. Vervolgens met een honderdvoud. Tot slot kunnen ze oefenen met een vermenigvuldiging met zowel een tienvoud als een honderdvoud.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!