Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal <10

Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal <10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een getal t/m 1000 en een getal <10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met een getal tot 10 en met een getal tot en met 1000.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om keersommen te kunnen uitrekenen met een getal tot 10 en een getal tot 1000, zodat je weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat op het digibord een aantal beschrijvingen zien. Vraag de leerlingen welke som er bij de beschrijving hoort en vervolgens rekenen de leerlingen dit uit. Sleep het vlak weg om te laten zien wat de juiste antwoorden zijn.

Instructie

Laat de som op het digibord zien en vraag hoe de leerlingen dit zouden uitrekenen. Laat vervolgens zien dat je deze som handig kunt uitrekenen door de som in meerdere sommen op te splitsen. Reken deze sommen uit en tel daarna de antwoorden bij elkaar op. Laat daarna een andere mogelijkheid zien hoe je de som kunt uitrekenen. Geef aan dat je een getal van de som kunt veranderen, zodat het een rond getal wordt waar je makkelijker mee kunt rekenen. Vervolgens reken je uit wat je er te veel bij hebt gedaan of te weinig af hebt gehaald. In het voorbeeld is er vier keer vermenigvuldigd met 20 te veel, dus dit haal je van het totaal af. Laat de leerlingen een aantal sommen uitrekenen en vraag hoe zij dit gedaan hebben. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Laat de leerlingen daarna zelf de verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een getal tot 10 en een getal tot en met 1000 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij 462 × 3 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met een vermenigvuldiging, waarbij ze een vermenigvuldiging zelf uitrekenen. Vervolgens rekenen ze een som in verhaalvorm uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met een getal tot 10 en een getal tot en met 1000, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen werken. Ze rekenen de sommen uit die op het digibord staan en bespreken per som met elkaar hoe zij de som hebben uitgerekend en wat hun antwoord is.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met een getal tot 10 en een getal tot 1000 eerst oefenen met keersommen, waarbij de som bestaat uit één getal tussen de 1 en 9. Het andere getal is een honderdvoud tot 1000. Vervolgens bestaat een som uit één getal tussen de 1 en 9 en het andere getal bestaat uit een honderdvoud en tienvoud tot 1000. Tot slot laat je leerlingen oefenen met een som die bestaat uit één getal tussen de 1 en 9 en een willekeurig getal tot 1000. Vraag steeds op welke manier de leerlingen de som zouden uitrekenen. Vul eventueel aan met andere manieren om de som uit te rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!