Vermenigvuldigen met een duizendvoud

Vermenigvuldigen met een duizendvoud

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vermenigvuldigen met een duizendvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren vermenigvuldigen met getallen en duizendvouden.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen vermenigvuldigen met getallen en duizendvouden, zodat ze sneller kunnen vermenigvuldigen met duizendvouden. Bijvoorbeeld wanneer je handig hoeveelheden uit wilt rekenen.

Introductie

Laat de leerlingen het juiste aantal nullen naar het antwoord slepen.

Instructie

Geef aan dat je met behulp van een hulpsom de som kunt uitrekenen. De hulpsom is de som, waarbij de nullen zijn weggehaald. Controleer of de leerlingen de hulpsom bij de sommen kunnen maken. Bespreek vervolgens met behulp van de som 6000 × 4 uit hoe de som wordt opgelost. De hulpsom bij het voorbeeld is dus 6 × 4. Reken eerst de hulpsom uit, dit is 24. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 1000, want dit antwoord moet 1000 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 6000 × 4 = 24 000. In het voorbeeld stond de eenheid 4, maar je kunt ook sommen met tienvouden, honderdvouden en duizendvouden met behulp van de hulpsom uitrekenen. Geef vervolgens aan dat je op dezelfde manier kunt rekenen met willekeurige getallen, zoals bij de som 8000 × 42. Maak eerst de hulpsom 8 × 42. Reken deze hulpsom uit. Dit kun je doen door eerst te vermenigvuldigen met de tienvouden en daarna met de eenheden. Deze antwoorden tel je op, dit is 336. Daarna vermenigvuldig je het antwoord van de hulpsom met 1000, want dit antwoord moet 1000 keer zo groot worden. Het antwoord op de som 800 × 42 = 33 600. Geef aan dat je goed moet kijken naar het aantal nullen in de som. Tel deze nullen, reken de hulpsom uit en zet het juiste aantal nullen terug in het antwoord. Controleer of ze de sommen kunnen oplossen. Laat de leerlingen ook oefenen met grote getallen. Geef aan dat je het handig is om eerst te vermenigvuldigen met de duizendvouden, dan met de honderdvouden, de tienvouden en tot slot met de eenheden. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm uitrekent. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kunnen vermenigvuldigen met getallen en duizendvouden met de vragen:
- Wat is een hulpsom?
- Op welke manier reken jij 300 × 9000 uit?
- Op welke manier reken jij 281 × 6000 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het vermenigvuldigen met duizendvouden. De eerste twee opgaven zijn abstracte sommen de derde som is een verhaalsom.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen vermenigvuldigen met getallen en duizendvouden, omdat je zo keersommen met grote getallen kunt oplossen. Als afsluiting draai je per som op het bord aan de schijf, vul je de getallen in op de puntjes en reken je met de leerlingen de sommen uit. Tot slot klik je op de shuffle knoppen op het digibord om sommen te maken. Laat de leerlingen deze sommen uitrekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vermenigvuldigen met getallen en duizendvouden eerst oefenen met het vermenigvuldigen via de nulregel. Dit oefenen ze eerst met tienvouden. Vervolgens met honderdvouden en ten slotte met duizendvouden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!