Vergelijken van verhoudingen en percentages
Vergelijken van verhoudingen en percentages

Vergelijken van verhoudingen en percentages

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het vergelijken van verhoudingen en percentages.

Belang

Het is handig om verhoudingen en percentages te kunnen vergelijken. Je kunt dan bepalen welk van de twee getallen het grootste is.

Introductie

Laat de leerlingen de percentages en verhoudingen omzetten.

Instructie

Leg uit dat om verhoudingen en percentages te vergelijken je de verhouding omrekent naar een percentage aan de hand van de berekening: 100 : totaal aantal × aantal delen. Bij 12 op de 20 wordt de berekening dan 100 : 20 × 12 = 60%. Bespreek de som met 95% of 19 op de 20 samen en laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken. Leg vervolgens de tekens uit voor gelijk aan, niet gelijk aan, meer dan en minder dan. Bespreek hierna de stelling 90% < 2 van de 5. Leg uit dat om te kijken of deze stelling waar is je de verhouding om gaat zetten naar een percentage aan de hand van de berekening. 2 van de 5 = 40%, dat is minder dan 90% dus is de stelling niet waar. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken. Leg ten slotte uit dat om de verhoudingen en percentages op de juiste volgorde te zetten je weer eerst alle verhoudingen omrekent naar percentages. Zo kun je ze vergelijken. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen verhoudingen en percentages kunnen vergelijken door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om verhoudingen en percentages met elkaar te kunnen vergelijken?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het bepalen wat minder is met behulp van een strook, daarna zonder strook en ten slotte zetten ze verhoudingen en percentages in de juiste volgorde.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het vergelijken van verhoudingen en percentages. Als afsluiting laat je de leerlingen de percentages en verhoudingen in de juiste volgorde zetten.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vergelijken van verhoudingen en percentages veel oefenen met de formule.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!