Vergelijken van hele bedragen t/m 10 euro
Vergelijken van hele bedragen t/m 10 euro

Vergelijken van hele bedragen t/m 10 euro

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het vergelijken van hele bedragen tot en met 10 euro.

Belang

Het is handig om bedragen te kunnen vergelijken zodat je weet welk product goedkoper of duurder is.

Introductie

Laat de leerlingen tellen hoeveel euro er ligt.

Instructie

Bespreek hoe het euroteken eruit ziet en vraag eventueel waar ze het teken al eerder hebben gezien. Leg uit dat het euroteken aangeeft dat het getal over euro's gaat. Vertel hierna dat het bedrag voor de komma het aantal hele euro's is en het getal achter de komma de centen. Leg vervolgens uit dat wanneer je bedragen gaat vergelijken, je gaat kijken naar het verschil tussen twee bedragen. Laat hierna zien dat de chocola minder kost dan de druiven, omdat 3 minder is dan 4. Laat vervolgens de leerlingen tellen hoeveel geld Tim heeft, en daarna hoeveel geld Pieter heeft. Vraag ten slotte wie er minder geld heeft. Laat de leerlingen de volgende oefeningen zelfstandig maken. Vervolgens ga je kijken welke meer is. Vraag aan de leerlingen om de prijs op te noemen van de riem en de taart. Laat dan zien waar de getallen staan op de getallenlijn. 7 komt na de 2 op de getallenlijn, dus is 7 meer dan 2. Vraag daarna hoeveel de zonnebril en de druiven kosten, zet deze ook weer op de getallenlijn en laat zien dat de druiven minder zijn omdat 4 voor de 9 komt op de getallenlijn. Oefen samen met de leerlingen wat meer en minder is en laat ze daarna de oefening zelfstandig maken. Bespreek vervolgens met de leerlingen dat het bedrag dat minder is goedkoper is, en het bedrag wat meer is duurder is. Laat de leerlingen dit zelfstandig oefenen met de oefeningen op het bord.

Controleer of de leerlingen bedragen kunnen vergelijken tot en met 100 cent door de volgende vraag te stellen:
- Welk bedrag is duurder: €7,00 of €3,00?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met bepalen wat duurder is, daarna wat goedkoper is en ten slotte wie meer geld heeft door het geld te tellen en te vergelijken.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen vergelijken van hele bedragen tot en met 10 euro. Laat de leerlingen als afsluiting twee voorwerpen kiezen en aanwijzen welke goedkoper is. Hierna wijzen ze aan welke voorwerpen minder kosten dan 5 euro.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het vergelijken van hele bedragen tot en met 10 euro eerst oefenen met het tellen van bedragen tot 10 euro zodat ze kunnen bepalen welke hoeveelheid meer of minder is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!