Vergelijken en ordenen van getallen t/m 100

Vergelijken en ordenen van getallen t/m 100

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Vergelijken en ordenen van getallen t/m 100
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 1 tot en met 100 met elkaar te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om getallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je op deze manier komt te weten of je bijna bij jouw stoelnummer bent of dat jouw stoel een stuk verderop in de rij staat.

Introductie

Op het digibord staan een aantal sommen waarbij de leerlingen moeten opschrijven wat het antwoord is. Deze antwoorden moeten ze ook op de juiste plek op de getallenlijn zetten.

Instructie

Je laat de getallenlijn op het digibord zien en laat zien dat het ene getal meer is dan het andere getal. Hoe verder een getal op de getallenlijn staat, hoe groter het is. Hierna leg je uit dat je een groepje getallen op volgorde kan zetten van minst naar meest. Dit doe je aan de hand van de getallenlijn op het digibord. Je vergelijkt de getallen en kijkt welk getal als eerste komt op de getallenlijn. Dit is het kleinste getal. Het grootste getal komt als laatste voor op de getallenlijn. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen en zet deze in de juiste volgorde.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 100 kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen/opdrachten:
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je of een getal meer of minder is?
- Welk getal is meer dan 39? Hoe weet je dat?
- Schrijf een getal op minder dan 45.
- Schrijf een getal op meer dan 72.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met de begrippen meer, minder, meest en minst met ondersteunende afbeeldingen. Vervolgens wordt er met deze begrippen geoefend in verhaalvorm en daarna oefenen ze dit aan de hand van getallen op volgorde zetten.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet of je bijna bij jouw stoelnummer bent. Controleer of de leerlingen weten dat ze hierbij een getallenlijn kunnen gebruiken als hulpmiddel en of ze weten hoe ze getallen in de juiste volgorde van minst naar meest moeten zetten. Om dit nog eens te oefenen gaan ze in groepjes aan het werk. Iedereen schrijft een getal van 1 t/m 100 op. Samen moeten ze de getallen in de juiste volgorde leggen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken en ordenen, kunnen oefenen met behulp van de getallenlijn. Door op de getallenlijn aan te wijzen waar de getallen staan, zien ze dat het ene getal meer is dan het andere getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!