Tellen van gestuctureerde hoeveelheden t/m 50

Tellen van gestuctureerde hoeveelheden t/m 50

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tellen van gestuctureerde hoeveelheden t/m 50
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren gestructureerde hoeveelheden tot en met 50 te tellen.

Belang

Je legt uit dat het belangrijk is om hoeveelheden tot en met 50 te kunnen tellen, zodat je kan tellen hoeveel je van iets hebt. Daarbij is het handig als je in groepjes van 10 of 5 kunt tellen, zodat je ook snel kunt tellen.

Introductie

Je laat een leerling tellen terwijl hij een stap zet bij elke tel. Vervolgens tikt hij een volgende leerling aan die verder telt. Laat de leerlingen zo door de klas lopen, terwijl ze hardop tot 50 tellen. Eventueel zou je het moeilijk kunnen maken door ze in groepjes van bijvoorbeeld 2 of 5 te laten tellen.

Instructie

Je legt uit dat als je in groepjes van 10 telt, je er steeds 10 bij telt. Als je in groepjes van 5 telt, tel je er steeds 5 bij. Op het digibord worden de getallen 1 tot en met 50 gegeven, waarbij alle getallen die een groepje van 10 vormen blauw zijn. Leg uit dat dit belangrijke getallen zijn bij het tellen in groepjes van 10. De oranje getallen en de blauwe getallen vormen groepjes van 5. Deze zijn belangrijk bij het tellen in groepjes van 5. Vervolgens laat je kralenkettingen op het digibord zien die je klassikaal kunt tellen. Geef aan dat er soms ook nog losse voorwerpen zijn. Laat met behulp van de afbeelding van de dozen en flessen water laten zien hoe je de flessen telt, namelijk eerst de drie dozen met 10 flessen en daarna de drie losse flessen erbij. Laat dan de kralen zien, waarbij je in groepjes van 5 telt. Oefen klassikaal met het tellen in groepjes van 5 of 10. Om te controleren of de leerlingen de hoeveelheden kunnen tellen, kun je de leerlingen de appels laten tellen, waarbij ze eerst in groepjes van 10 tellen en daarna de losse appels erbij tellen. Daarna tellen ze de gummen. De gummen kunnen op verschillende manieren worden geteld, bijvoorbeeld in groepjes van vijf of groepjes van tien. Bespreek met de leerlingen hoe zij tellen. Als laatste worden er drie verschillende hoeveelheden en drie getallen gegeven. De leerlingen bepalen welk getal bij de hoeveelheid hoort. Je kunt vragen hoe de leerlingen de hoeveelheden hebben geteld en een lijn trekken van de hoeveelheid naar het bijbehorende getal.

Om te controleren of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 50 kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Bij welk getal begin je?
- Hoe tel je van 1 naar 50?
- Hoeveel voorwerpen tel je?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het tellen van een hoeveelheid met de 10-structuur en vervolgens met de 5-structuur. Stimuleer de leerlingen hardop in groepjes te tellen. Benadruk dat het handig is om eerst de groepjes te tellen en daarna de losse erbij te doen.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 50 kunnen tellen. Benadruk dat het belangrijk is om tot 50 te kunnen tellen, omdat je zo kunt tellen hoeveel voorwerpen je hebt. Vervolgens controleer je of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 50 kunnen tellen, door dit met behulp van de oefening op het digibord met de leerlingen te bespreken. De leerlingen tellen de hoeveelheid en kijken of het getal dat erbij staat goed of fout is. Als het goed is, gaan ze staan. Als het fout is, gaan ze zitten. Daarna maken de leerlingen de juiste hoeveelheid door briefjes van 5 en euromunten naar de gegeven geldbedragen te slepen en tellen ze hardop mee.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met dit doel, kun je de getallen tot en met 50 met de daarbij behorende getalsymbolen oefenen. Ook kun je ze laten oefenen met het tellen in groepjes van 2, 5 en 10.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!