Tellen van gestructureerde hoeveelheden t/m 20

Tellen van gestructureerde hoeveelheden t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Tellen van gestructureerde hoeveelheden t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren gestructureerde hoeveelheden tot en met 20 te tellen.

Belang

Je legt uit dat het belangrijk is om hoeveelheden tot en met 20 te kunnen tellen, zodat je kan tellen hoeveel je van iets hebt. Daarnaast heb je dit nodig om er later goed mee te rekenen.

Introductie

Geef de leerlingen een getalkaartje met daarop een getal van 1 tot en met 20. Je noemt een getal. De leerlingen die een kaartje met dat getal hebben, gaan staan. Vervolgens noem je een ander getal en gaan de leerlingen die dat getal hebben staan. Zo ga je door tot je alle getallen een keer hebt benoemd.

Instructie

Op het digibord staan twintig appels met daarin de getallen 1 tot en met 20. Je kunt met behulp van deze afbeelding laten zien hoe je de appels telt, bijvoorbeeld met de 2-structuur, de 5-structuur en de 10-structuur. Je doet dit een keer voor en kunt de leerlingen laten meetellen. Je kunt dit ook met de sterren doen. Vervolgens staan er op het digibord de hoeveelheden 1 tot en met 20 in losse vakken. Je kunt samen met de leerlingen de hoeveelheden 1 tot en met 20 tellen. Daarna zie je 15 tulpen liggen. Bespreek hierbij verschillende manieren om te tellen, bijvoorbeeld eerst de bovenste rij, of juist van boven naar beneden. Daarna kun je verschillende soorten fruit en het juiste getal erbij zoeken door een streep te trekken.

Om te controleren of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 20 kunnen tellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Bij welk getal begin je?
- Hoe tel je van 1 naar 20?
- Hoeveel voorwerpen tel je?

Inoefening

Laat de leerlingen de voorwerpen op de afbeelding tellen en vervolgens geven ze aan hoeveel voorwerpen ze in elk plaatje tellen. Je laat de leerlingen zo veel mogelijk hardop meetellen en de voorwerpen aanwijzen terwijl ze tellen. Hierdoor hebben ze een beter overzicht van de voorwerpen die ze al hebben geteld.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 20 kunnen tellen. Benadruk dat het belangrijk is om tot 20 te kunnen tellen, omdat je zo kunt tellen hoeveel voorwerpen je hebt. Vervolgens controleer je of de leerlingen gestructureerde hoeveelheden tot en met 20 kunnen tellen, door dit met behulp van de oefening op het digibord met de leerlingen te bespreken. De leerlingen tellen de hoeveelheid en kijken of het getal dat erbij staat goed of fout is. Als het goed is, steken ze hun duim omhoog. Als het fout is, steken ze hun duim omlaag.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met dit doel, kun je de getallen tot en met 20 met de daarbij behorende getalsymbolen oefenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!