Tekenen van draaisymmetrie op hokjes
Tekenen van draaisymmetrie op hokjes

Tekenen van draaisymmetrie op hokjes

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren draaisymmetrie te tekenen door een patroon te herhalen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je draaisymmetrie kunt tekenen. Je kunt dan de rest van een figuur tekenen, waarbij het figuur er hetzelfde uit blijft zien.

Introductie

Op het digibord staan een aantal figuren. Geef de leerlingen hokjespapier en laat hen dit figuur natekenen. Geef aan dat ze de rest van het figuur moeten tekenen. Ze kunnen eventueel een spiegel gebruiken. Laat op het digibord zien hoe de vorm eruit moet komen te zien.

Instructie

Leg uit dat een figuur draaisymmetrisch is als het figuur hetzelfde blijft wanneer je het zou draaien. Laat dit zien met de afbeelding op het digibord. Klik erop en gebruik het icoon dat linksonder bij de afbeelding in beeld komt. Houd dit ingedrukt en draai de afbeelding een halve slag. De afbeelding ziet er precies hetzelfde uit. Leg vervolgens uit hoe je een figuur met draaisymmetrie moet tekenen. Kijk goed naar het patroon. Als er al een kwart getekend is, kun je een spiegel in het midden zetten om te zien hoe het andere kwart eruit moet komen te zien. Geef aan dat je dit kwart moet tekenen. Tel daarbij goed hoe hoog en hoe breed de stukken zijn en gebruik de juiste kleuren. Door vervolgens een spiegel in het andere midden te zetten, zie je hoe het hele figuur eruit moet komen te zien. Geef aan dat je deze helft moet tekenen. Laat vervolgens een figuur zien dat de leerlingen moeten natekenen en waarbij ze de rest van het patroon moeten tekenen. Laat hen een spiegel gebruiken als hulpmiddel. Controleer of de leerlingen het juiste patroon hebben getekend. Soms staat er minder dan een kwart getekend. Als je dan een spiegel in het midden zet, zie je niet hoe het figuur eruit moet komen te zien. Kijk daarom goed naar het patroon en teken dit verder. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Laat hen tot slot oefenen met zowel een figuur waar een kwart is getekend als een figuur waar minder dan een kwart is getekend.

Controleer of de leerlingen draaisymmetrie kunnen tekenen met de volgende vragen:
- Wanneer is een figuur draaisymmetrisch?
- Hoe teken je een draaisymmetrisch figuur?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het werkblad, waarbij ze draaisymmetrische figuren moeten tekenen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je figuren met draaisymmetrie kunt tekenen. Laat de leerlingen zelf een patroon tekenen. Ze mogen kiezen uit een patroon dat op het digibord staat of ze bedenken zelf een patroon. Een klasgenoot controleert of de leerling het patroon goed heeft getekend.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het tekenen van draaisymmetrie, kun je hen eerst laten oefenen met het herkennen van draaisymmetrie. Laat hen figuren een kwartslag of een halve slag draaien, zodat ze kunnen zien dat een afbeelding draaisymmetrisch is. Daarna oefenen ze met figuren waar een kwart is getekend en vervolgens met figuren waar minder dan een kwart is getekend. Laat hen daarbij gebruik maken van een spiegel, zodat ze de rest van het figuur kunnen tekenen.

Instructiemateriaal

Werkbladen, spiegels en hokjespapier.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!