Structureren van getallen t/m 1.000.000.000
Structureren van getallen t/m 1.000.000.000

Structureren van getallen t/m 1.000.000.000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het structureren van getallen van 10 000 tot 1 000 000 000. Ze leren uit welke honderdmiljoentallen, tienmiljoentallen, miljoenen, honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden getallen tussen de 10 000 en 1 000 000 000 bestaan.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te weten hoe de getallen tot 1 000 000 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan leren rekenen.

Introductie

Oefen met het tellen in sprongen met een groot getal, eerst met sprongen van 1, dan van 100, dan van 1000 en dan van 10.000. Bespreek bij elke reeks steeds welk getal er verandert.

Instructie

Leg uit wat miljoenen, tienmiljoentallen en honderdmiljoentallen zijn. Leg uit dat miljoenen groepjes van 1 000 000 zijn, tienmiljoentallen zijn groepjes van 10 000 000 en honderdmiljoentallen zijn groepjes van 100 000 000. Laat daarna zien hoe honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden eruitzien. Leg uit dat honderdduizendtallen groepjes van 100 000 zijn, tienduizendtallen zijn groepjes van 10 000, duizendtallen zijn groepjes van 1000, honderdtallen zijn groepjes van 100, tientallen zijn groepjes van 10 en eenheden zijn de getallen van 1 t/m 9. Geef aan dat je aan het aantal nullen kunt zien waar een getal bij hoort. Om te laten zien waar een getal uit bestaat, sleep je de getallen één voor één van elkaar af. Zo komen het aantal nullen in beeld dat bij een getal hoort. Al deze getallen staan in het HmTmMHdTdDHTE-schema. Leg vervolgens uit dat je deze getallen ook kunt samenvoegen in het schema en laat dit zien. Geef aan dat elk cijfer in een getal een andere waarde heeft. Daarna oefen je klassikaal met het invullen van het HmTmMHdTdDHTE-schema en bespreek je wat de waarde van een cijfer is. Oefen met het structureren van getallen door de vraag te stellen in welk schema de 7 een waarde heeft van 7 000 000. Wijs de leerlingen erop dat de schema's van elkaar verschillen. De ene gaat tot en met een miljoen, de ander gaat tot en met hondermiljoentallen.

Controleer of de leerlingen weten hoe de getallen tot en met 1 000 000 000 zijn opgebouwd met de volgende vragen:
- Wat is een honderdmiljoental? Hoe weet je dat?
- Wat is een tienmiljoental? Hoe weet je dat?
- Wat is een miljoen? Hoe weet je dat?
- Wat is een honderdduizendtal? Hoe weet je dat?
- Wat is een tienduizendtal? Hoe weet je dat?
- Schrijf op uit welke honderdmiljoentallen, tienmiljoentallen en miljoenen 563 000 000 bestaat.

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het structureren van getallen door de getallen in te vullen in het HmTmMHdTdDHTE-schema. Daarna geven ze aan wat de waarde van een cijfer binnen een getal is en oefenen ze met sommetjes.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te weten hoe getallen tot 1 000 000 000 in elkaar zitten, zodat je hier goed mee kan rekenen. Controleer of de leerlingen weten wat een een tienduizendtal, een honderdduizendtal, een miljoen, een tienmiljoental en een honderdmiljoental is en welk getal dit is als je het samenvoegt. Daarna oefenen de leerlingen in tweetallen. Ze schrijven allebei een som op waarbij de ander deze som moet oplossen. Daarna moeten ze de uitkomst van het getal in het schema invullen. Vervolgens moeten de tienmiljoentallen, miljoenen en honderdduizendtallen worden ingevuld in het schema. Laat leerlingen aangeven hoe deze getallen kunnen worden ingevuld in het schema.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het structureren van getallen, kunnen in stapjes het HmTmMHdTdDHTE-schema invullen. Laat de leerlingen eerst bijvoorbeeld aangeven wat het honderdmiljoental is in 723 971 542 en zet 700 000 000 in het schema. Daarna ga je naar het tienmiljoental en vul je dit getal in etc. Vervolgens laat je de leerlingen al deze getallen samenvoegen in één schema.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!