Splitsen in tabellen van getallen t/m 20

Splitsen in tabellen van getallen t/m 20

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Splitsen in tabellen van getallen t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen


De leerlingen oefenen met het splitsen van getallen 11 t/m 20 door splitsingen in tabellen in te vullen.

Belang

Het is handig om te kunnen splitsen als je iets over twee groepen gaat verdelen. Bijvoorbeeld als je samen boeken uit gaat delen. Het ene kind krijgt er 12 en de ander 8. Laat de leerlingen ook andere mogelijkheden bedenken.

Introductie

De leerlingen oefenen met aanvullen tot 15 met blokjes. De een legt bijvoorbeeld 13 blokjes neer en de ander vult aan tot 15 door er 2 bij te leggen. Ze spelen steeds om beurten.

Instructie

Je kunt getallen op verschillende manieren splitsen. Leg met behulp van de eieren uit dat je het getal 18 kan verdelen in 10 en 8, maar ook 12 en 6 en dat we dit splitsen noemen. Als je één van de getallen al hebt, hoef je alleen nog maar te kijken naar hoeveel erbij moeten. Leg uit dat we dat aanvullen noemen. Laat vervolgens de splitstabel van 12 zien. Laat de splitsingen van 12 zien en vertel dat je splitsingen ook kunt omdraaien. De leerlingen oefenen de splitsingen van 13 en 14 door de voorwerpen naar de borden te slepen en ze vullen de splitsingen in bij de splitstabel. Er zijn ook splitsingen waarbij je een getal ziet zonder voorwerpen. Leg hierbij uit dat leerlingen dan de splitsing dan in hun hoofd doen en laat leerlingen die dat nodig hebben oefenen met blokjes. Laat hen de splitstabel van 16 invullen. Hier valt op dat de splitsingen omgedraaid zijn.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Wat betekent splitsen?
- Kun je een aantal splitsingen van 17 noemen?
- Wat is een splitstabel? (hierin staan de verschillende verdelingen van een getal)

Inoefening

De leerlingen oefenen het splitsen door eerst een splitsing in de tabel in te vullen waarbij het getal met voorwerpen te zien is en dan een oefening met een splitstabel waarbij alleen de eerste getallen zijn ingevuld zonder voorwerpen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals waarom het handig is om te kunnen splitsen. Zo kun je op verschillende manieren voorwerpen in twee groepen verdelen. Controleer of de leerlingen de tabellen in kunnen vullen. Gebruik de oefening met kersen als leerlingen dit moeilijk vinden.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het invullen van de tabellen de blokjes erbij gebruiken en de splitsingen maken.

Instructiemateriaal

Boeken en blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!