Splitsen en aanvullen van het getal 10
Splitsen en aanvullen van het getal 10

Splitsen en aanvullen van het getal 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het getal 10 te splitsen en aan te vullen. Ze leren splitsingen op het rekenrek herkennen, maar ook aan de hand van splitsdakjes en getallen. Ze leren getallen aan te vullen door gebruik te maken van doortellen.

Belang

Het is handig om te weten dat je 10 van iets op verschillende manieren kunt verdelen. Je kunt 10 appels of andere voorwerpen verdelen in groepjes van 5, maar ook in groepjes van 6 en 4. Laat de leerlingen ook andere manieren bedenken.

Introductie

De leerlingen oefenen met tellen tot 10 door het fruit te tellen en de aantallen te noteren.

Instructie

Laat zien dat je het getal 10 op verschillende manieren kunt splitsen op een rekenrek. Als je één van de getallen al hebt, hoef je alleen nog maar te kijken naar hoeveel erbij moeten. Leg uit dat we dat aanvullen noemen. Laat de leerlingen meedoen op hun eigen rekenrek en oefen zo de splitsingen van 10. Laat daarna alle mogelijke splitsingen van het getal 10 zien. Controleer of de leerlingen het hebben begrepen door de splitsingen voor zichzelf te noteren. Leg vervolgens uit dat je splitsingen soms al in de afbeelding kunt zien doordat de verdeling van iets gekleurd is en dat je getallen in een splitsing kunt omdraaien. Bespreek dat je de splitsing ook met een splitsdakje kunt opschrijven. Oefen samen het herkennen van de getallen in de afbeeldingen met kralen en bespreek met de leerlingen welke getallen zij kunnen omdraaien en hoe dit met een splitsdakje opgeschreven kan worden. Leg leerlingen ook uit dat als de splitsing niet te zien is met kleuren, zij goed moeten tellen door eerst te kijken hoeveel ze hebben en vanaf daar verder te tellen. Oefen dit samen en controleer of leerlingen goed doortellen. Er zijn ook splitsingen waarbij je een getal ziet zonder voorwerpen. Leg hierbij uit dat leerlingen dan de splitsing dan in hun hoofd doen en laat leerlingen die dat nodig hebben oefenen met blokjes.

Controleer of de leerlingen het begrepen hebben door de volgende vragen te stellen:
- Wanneer is het handig om te splitsen? En wanneer om aan te vullen?
- Hoe kun je controleren of een splitsing klopt? (doortellen)
- Kun je een aantal splitsingen van 10 noemen?

Inoefening

De leerlingen oefenen het splitsen door eerst een splitsing in te vullen waarbij ze de getallen zien en de getallen kunnen omdraaien, dan zien ze het getal met voorwerpen waarbij ze kunnen doortellen en dan alleen het splitsen van een getal zonder dat deze zichtbaar is met voorwerpen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen het getal 10 kunnen splitsen door het ontbrekende getal in te vullen bij de splitsing. Bespreek nogmaals dat het handig is om te kunnen splitsen zodat je 10 van iets op verschillende manieren kunt verdelen. Teken eventueel nog een aantal splitsdakjes van 10 en laat de leerlingen deze invullen.

Aandachtspunten

Leerlingen die het splitsen nog moeilijk vinden, kunnen tijdens de les blokjes gebruiken. Ook kunnen ze het rekenrek gebruiken om de splitsingen zichtbaar te maken.

Instructiemateriaal

Rekenrek, blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!