Schattend aftrekken met kommagetallen met 1 en 2 decimalen
Schattend aftrekken met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Schattend aftrekken met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren schattend af te trekken met kommagetallen met 1 en 2 decimalen. Ze gebruiken het afronden van kommagetallen om de sommen schattend uit te rekenen.

Belang

Schattend rekenen is een belangrijk onderdeel van de rekenleerlijn. Schatten doe je regelmatig in het dagelijks leven en heeft verschillende functies: het snel en makkelijk hoofdrekenend uitrekenen van een (lastige) som, een controle voor de precieze uitkomst of het maken van een schatting die past bij de context. Leg de leerlingen deze verschillende functies uit en ga erover met ze in gesprek tijdens de instructieles.

Introductie

Deel kaarten met kommagetallen uit of laat de leerlingen zelf een kommagetal met 1 of 2 decimalen opschrijven. Geef aan dat ze aan de linkerkant van het lokaal moeten staan als ze het kommagetal naar boven afronden en aan de rechterkant als ze het naar beneden moeten afronden.

Instructie

Je herhaalt het afronden van kommagetallen met behulp van getallenlijnen. De vraag is steeds: waar ligt het dichterbij? Afronden van getallen onder de 10 is op helen, tussen de 10 en 100 is op helen of tienvouden, tussen de 100 en 1000 is op tienvouden of honderdvouden. Je laat zien hoe je de som 9,8 - 6,2 ≈ ... aanpakt. Je kunt deze bijvoorbeeld oplossen met de schatsom 10 - 6. Vertel dat je bij schatten altijd meerdere mogelijkheden hebt die goed zijn. Het kan aan de context liggen hoe grof of precies je schatting moet zijn. Bij helen blijf je dichter bij de precieze uitkomst en met tienvouden kun je sneller rekenen. Bespreek samen de sommen en vraag hoe de leerlingen zouden afronden. Laat ze beredeneren waarom ze voor een bepaalde schatsom kiezen. Laat de leerlingen de volgende sommen zelfstandig maken. Vraag aan de leerlingen of ze een situatie kunnen bedenken waarin het handiger is om op honderdvouden af te ronden. Oefen een som die schattend en precies uitgerekend moet worden en kom samen tot de conclusie dat deze uitkomsten dicht bij elkaar liggen. Doorloop ten slotte samen de stappen voor het oplossen van een verhaalsom en laat de leerlingen vervolgens zelfstandig oefenen met verhaalsom.

Controleer of de leerlingen de instructie begrepen hebben met de volgende vragen:
- Wat doe je als je gaat schatten?
- Waaraan kun je zien dat je een som mag schatten?
- Waar let je op bij het afronden?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het uitkiezen van de juiste schatsom. Daarna rekenen ze twee sommen uit waarin afgerond moet worden op honderdvouden. Eerst een kale som en daarna een verhaalsom.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen eerst de kommagetallen afronden, om vervolgens de som uit te rekenen. Benadruk dat het afronden van de getallen ervoor zorgt dat je de sommen sneller schattend kunt uitrekenen. Als afsluiting vraag je of leerlingen in tweetallen erachter kunnen komen hoe zwaar de kittens wegen. Laat ze een schatting maken. Reken het daarna eventueel precies uit.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het afronden van de kommagetallen, oefenen eerst met het afronden van lage kommagetallen met 1 decimaal. Laat zien dat getallen die eindigen met 1,2,3,4 naar beneden worden afgerond en getallen die eindigen met 5,6,7,8,9 naar boven worden afgerond. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een getallenlijn om de positie van de getallen te verduidelijken. Let op dat leerlingen niet te lang bezig zijn met een som, omdat dan de som misschien precies wordt uitgerekend. Je kunt dit checken door steeds te vragen welke schatsom gemaakt is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!