Samenvoegen en opdelen van samengestelde woorden
Samenvoegen en opdelen van samengestelde woorden

Samenvoegen en opdelen van samengestelde woorden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren samengestelde woorden op te delen en samen te voegen.

Introductie

Laat de leerlingen de appels in de boom slepen en vraag wat het dan wordt. Vraag daarbij ook of ze eventueel woorden herkennen in het woord 'appelboom'.

Instructie

Leg uit dat twee afzonderlijke woorden samen een nieuw woord kunnen vormen en bespreek de twee voorbeelden. Laat de leerlingen daarna oefenen door de puzzelstukjes afzonderlijk te beluisteren en aan elkaar te schuiven. Vraag vervolgens welk woord zij horen als je de woorden samenvoegt. Leg daarna uit dat je samengevoegde woorden ook uit elkaar kan halen en bespreek de twee voorbeelden. Laat de leerlingen vervolgens oefenen door te vragen uit welke twee woorden het woord 'fietsbel' bestaat. Verwijder eventueel de afbeeldingen behorend bij de luidspreker om de opdracht uitdagender te maken. Vervolgens kan er een oefening gedaan worden waarin leerlingen woorden moeten samenstellen met het woord bad. Daarna wordt er aan de leerlingen gevraagd welk woord er wordt gevormd wanneer 'tuin' en 'slang' met elkaar worden samengevoegd. Tot slot vindt er een oefening plaats waarbij leerlingen in de klas op zoek gaan naar woorden die ze kunnen samenvoegen of opdelen, zoals een boekenkast of een broodtrommel. Om voldoende woorden te kunnen vinden, kunnen er eventueel aanvullende voorwerpen in de klas worden neergelegd.

Inoefening

In de eerste meerkeuze opgave moeten leerlingen het woord schooltas opdelen in twee afzonderlijke woorden door de juiste afbeeldingen te selecteren. In de tweede opgave moeten leerlingen vier afbeeldingen naar de juiste plek slepen om samengestelde woorden te maken. Bij de derde opgave beluisteren de leerlingen twee luidsprekers waarna zij het juiste samengestelde woord moeten selecteren.

Afsluiting

Laat leerlingen de juiste afbeeldingen bij elkaar zoeken om vier samengestelde woorden te maken. Om de opdracht uitdagender te maken, kunnen de afbeeldingen behorend bij de luidspreker verwijderd worden.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het opdelen en samenvoegen van samengestelde woorden kunnen extra oefenen op pagina 6. Vraag bijvoorbeeld uit welke woorden 'autoband' en 'regenbroek' bestaan of vraag welke samengestelde woorden zij zelf kunnen maken.

Instructiemateriaal

Voorwerpen die samen een samengesteld woord vormen (een hand en een schoen) en voorwerpen die bestaan uit een samengesteld woord (een voetbal).

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!