Rekenen met verhoudingen met benzineverbruik

Rekenen met verhoudingen met benzineverbruik

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met verhoudingen met benzineverbruik
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het rekenen met verhoudingen van benzineverbruik.

Belang

Het is handig als je kunt rekenen met verhoudingen van benzineverbruik, omdat je zo je zo bijvoorbeeld kunt bepalen hoeveel benzine je nodig hebt voor een reis.

Introductie

Laat de leerlingen de keersommen met kommagetallen oplossen.

Instructie

Laat de som van Mehmet zien. Leg uit dat de verhouding 1 op 5 is. Dat wil zeggen dat het verbruik van de auto 1 liter benzine is per 5 kilometer. Laat de tabel zien en leg uit dat je het totaal aantal kilometers deelt door de kilometers per liter (60 : 5= 12). Je hebt dus 12 liter benzine nodig voor 60 kilometer. Laat de volgende twee sommen zelfstandig door de leerlingen uitrekenen. Laat de som met Aya zien. Kijk met hoeveel 1 liter benzine is vermenigvuldigd om 20 liter benzine te gebruiken (1 × 20 = 20). Nu vermenigvuldig je het aantal kilometers met hetzelfde getal om het totaal aantal kilometers uit te rekenen (6 × 20 = 120). Laat de volgende twee sommen zelfstandig door de leerlingen uitrekenen. Leg bij de som met Zoë uit dat je eerst het aantal kilometers deelt door het aantal kilometer per liter benzine (280 : 7 = 40). Nu weet je dat je 40 liter benzine nodig hebt om 280 kilometer te rijden. Je weet dat 1 liter benzine € 1,50 kost. 40 liter benzine kost dan: 40 × 1,50 = € 60,-. Laat de volgende twee sommen zelfstandig door de leerlingen uitrekenen. Om het verbruik uit te rekenen kijk je door hoeveel je 30 liter moet delen om op 1 liter uit te komen (30 : 30 = 1). Deel vervolgens het aantal kilometers door hetzelfde getal: 480 : 30 = 16. De auto verbruikt dus 1 op 16. Laat de volgende twee sommen zelfstandig door de leerlingen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met verhoudingen van benzineverbruik met de volgende vraag:
- Wat kun je allemaal uitrekenen met verhoudingen in de context van benzineverbruik?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met een opgave waarbij ze moeten uitrekenen hoeveel liter benzine er nodig is. Bij de volgende opgave rekenen ze het verbruik uit. Bij de derde opgave vergelijken ze het verbruik.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen rekenen met verhoudingen van benzineverbruik. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen laten uitrekenen of Sjoerd genoeg benzine heeft om de afstand te rijden.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het rekenen met verhoudingen van benzineverbruik, kunnen eerst oefenen met het inzichtelijk maken van het begrip verhouding. Laat zien dat er 1 liter benzine nodig is om 5 kilometer te rijden. Hoeveel liters heb je dan nodig voor 10 kilometer? Laat zien dat je het bovenste getal met twee moet vermenigvuldigen. Nu moet je het onderste getal ook met twee vermenigvuldigen. Oefen zo verschillende verhoudingen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!