Rekenen met tijd en aantallen

Rekenen met tijd en aantallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met tijd en aantallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen rekenen met tijd en aantallen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is als je kunt rekenen met tijd en aantallen. Zo kun je bijvoorbeeld berekenen hoeveel kilometer je hebt gelopen.

Introductie

Laat de stellingen op het digibord zien. Vraag de leerlingen of de uitspraak waar of niet waar is. Indien het niet waar is, vraag dan wat het juiste antwoord moet zijn.

Instructie

Geef aan dat het handig is om de diverse tijdseenheden te kennen. Laat het rijtje op het digibord zien en vraag wat er moet worden ingevuld op de stippellijn. Laat de klok zien en laat hem eerst aflezen. Het is 11:30. Vervolgens komt er eerst 5 minuten bij. Nu is het 11:35. Daarna komt er nog 20 minuten bij. Dus de les begint weer om 11:55. Oefen de volgende som samen met de leerlingen. De volgende som maken ze zelfstandig. Vervolgens leg je uit hoe je een som kunt uitrekenen. Lees eerst het verhaal en kijk goed welke informatie je hebt en wat je wilt weten. Ga vervolgens na wat voor soort som het is. In het voorbeeld is het een keersom. Geef aan dat het handig is om het eerst per uur uit te rekenen. Daarna kun je er verder mee rekenen naar drie uur. Oefen samen met de klas een aantal sommen, waarbij ze moeten vermenigvuldigen. Vervolgens leg je uit hoe je een deelsom kunt oplossen. Ook hierbij kijk je eerst welke informatie je hebt en wat je wilt weten. Reken het dan uit per uur. Daarna kun je er verder mee rekenen. Oefen klassikaal ook met een aantal deelsommen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen een som oplossen. Laat eventueel de hint zien om de leerlingen op weg te helpen. Tot slot maken de leerlingen een aantal opgaven.

Om te controleren of de leerlingen kunnen rekenen met tijd en aantallen, kun je de volgende vraag stellen:
- Is het handiger om iets eerst uit te rekenen per minuut of per uur?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het rekenen met tijd en aantallen, waarbij ze zelf het antwoord moeten invullen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je kunt rekenen met tijd en aantallen. Als afsluiting laat je de leerlingen een verhaal lezen. Bij dit verhaal horen drie opgaven die ze moeten oplossen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het rekenen met tijd en aantallen, kun je hen eerst laten oefenen met de verschillende tijdseenheden. Vraag bijvoorbeeld uit hoeveel minuten een kwartier bestaat en hoeveelste deel 20 minuten van een uur is enzovoorts.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!