Rekenen met termijnen

Rekenen met termijnen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Rekenen met termijnen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren rekenen met termijnen.

Belang

Het is handig om te kunnen rekenen met termijnen, omdat je dan kunt bepalen hoelang het nog duurt om iets af te betalen of welk bedrag je moet betalen per termijn.

Introductie

Laat de leerlingen eerst het rijtje keersommen met bedragen op tempo maken. Vervolgens maken ze het rijtje deelsommen op tempo.

Instructie

Leg uit dat je vaak dingen in termijnen kunt kopen. Dat wil zeggen dat je ze al kunt krijgen en je, meestal maandelijks, een kleiner bedrag moet betalen tot je het volledige bedrag hebt betaald. Gebruik het voorbeeld van Janneke om het begrip termijnbedrag uit te leggen en te rekenen met termijnen. Bespreek samen met de leerlingen de som met de trap. Laat zien dat je het termijnbedrag kunt uitrekenen door het totaal bedrag te delen door het aantal termijnen. 1800 : 12 = € 150. Laat vervolgens de leerlingen uitrekenen hoeveel Harm na 6 maanden heeft afbetaald en hoeveel Harm nog moet betalen na 9 maanden. Vervolgens maken de leerlingen een aantal sommen om te controleren of ze met termijnen kunnen rekenen.

Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met termijnen, door de volgende vragen te stellen:
- Wat is een termijn?
- Wat kan een voordeel zijn van het betalen in termijnen?
- Wat kan een nadeel zijn van het betalen in termijnen?

Inoefening

De leerlingen maken opgaven in verhaalvorm, waarbij ze het aantal termijnen of het termijnbedrag moeten uitrekenen.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen nogmaals het belang van het kunnen rekenen met termijnen. Als afsluiting gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met de som op het digibord.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met termijnen eerst oefenen met het oplossen van keer- en deelsommen met geld. Als dit lukt kunnen ze aan de slag met sommen waarbij ze eerst alleen de termijnen moeten berekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!