Probleem & oplossing
Probleem & oplossing

Probleem & oplossing

Probleem, oplossing en hun verband

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de begrippen 'probleem' en 'oplossing' aan. Ook leren zij de relatie tussen deze begrippen te begrijpen.

Belang

Doordat je weet wat een probleem en oplossing is, kun je deze goed van elkaar onderscheiden. Zo kun je er makkelijk over praten met anderen en hierover nadenken.

Introductie

Laat de leerlingen discussiëren met elkaar over wat ze zien op het bord (over een bepaald probleem en oplossing): wat zie je? Wat hebben de twee plaatjes met elkaar te maken? Zou je dit probleem ook anders op kunnen lossen? Hebben jullie wel eens een probleem? Hoe heb je dat toen opgelost? Je kunt ook zelf een voorbeeld beschrijven/invoegen, bijvoorbeeld iets wat afgelopen week gebeurd is in de klas.

Leg uit dat deze les over de termen probleem en oplossing gaat en vertel wat het doel is.

Instructie

Leg uit wat een probleem en wat een oplossing is. Geef de voorbeelden. De leerlingen bedenken nog meer voorbeelden.

Bespreek het belang van dit doel. Vraag aan de leerlingen waarom zij denken dat het doel belangrijk is.

Inoefening

Deel de groep in tweeën/vieren. Vraag de ene groep om een situatie te bedenken waarin het voorbeeld geen probleem is (bijvoorbeeld 'regen is goed voor de planten in de tuin') en waarin het voorbeeld wel een probleem is (bijvoorbeeld 'regen zorgt ervoor dat mijn haar en make-up niet meer goed zit). Schrijf deze situaties eventueel op het bord.
Vraag vervolgens welke oplossingen ze kunnen bedenken voor de bedachte situaties waarin het een probleem is.

Afsluiting

Je bespreekt met je leerlingen nog een keer goed wat precies een probleem is en wat een oplossing is. Leg uit dat het herkennen van problemen handig is om daarvoor oplossingen te bedenken.

Ten slotte kun je de doordenkvragen gebruiken om met de klas nog wat dieper in te gaan in gesprek over probleem en oplossing.

Suggestie

Vraag klassikaal welke oplossingen de leerlingen kunnen bedenken voor de weergegeven problemen. Hierna gaan de leerlingen dit zelf doen: verdeel de leerlingen vervolgens in groepjes en deel per groepje één kaartje met een probleem erop uit (zie materialen, je kunt eventueel ook zelf problemen bedenken). Je laat ze hiervoor minstens drie verschillende oplossingen bedenken.

Materialen

Inoefening
Voor de inoefening zijn geen materialen nodig.

Suggestie
Kaartjes met verschillende problemen erop geschreven, bijvoorbeeld:
• Je vergeet je broodtrommel mee te nemen naar school.
• Je hebt limonade gemorst op de tafel.
• Je telefoon is leeg.
• Je fietsband is lek.
• Je hebt niet genoeg snoepjes om te trakteren voor je verjaardag.
• Je weet niet hoe laat het is.
• Je krijgt de deur van het toilet niet van het slot.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!