Plaatsen van willekeurige getallen op de getallenlijn t/m 1000

Plaatsen van willekeurige getallen op de getallenlijn t/m 1000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Plaatsen van willekeurige getallen op de getallenlijn t/m 1000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren willekeurige getallen tussen 0 en 1000 op de getallenlijn te plaatsen. Hierbij tellen ze verder en terug.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen, omdat ze dan weten waar een getal hoort. Dit kunnen ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Op het digibord staat een rij getallen waarbij de leerlingen verder en terug moeten tellen. Daarna moeten ze een lijn zetten van het getal naar de juiste plek op de getallenlijn. Bespreek eerst dat je de honderdvouden op de getallenlijn moet zetten, voordat je de getallen goed kunt verbinden op de getallenlijn. Gum de vakjes uit, zodat de honderdvouden onder de getallenlijn in beeld komen.

Instructie

Leg uit dat ieder streepje bij één getal op de getallenlijn hoort. Op een getallenlijn van 0 tot 1000 moet je eerst weten wat de verdeling van de getallenlijn is, voordat je kunt bepalen welk getal bij het vraagteken hoort. Er zijn namelijk getallenlijnen met verschillende indelingen. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is en daarna wat elk streepje dan waard is. Laat een getallenlijn zien waarop de honderdvouden staan en 10 strepen tussen 2 honderdvouden in. Geef aan dat elke streep staat voor een honderdvoud. Kijk eerst bij welk honderdvoud het vraagteken het dichtstbij staat. Zo kun je bepalen of je heen- of terug moet tellen. Oefen daarna met een getallenlijn waarbij alleen 0 en 1000 staan weergegeven. Benadruk dat je eerst de honderdvouden moet invullen. Vervolgens tel je de strepen. Je laat nog een getallenlijn zien met een andere indeling. Leg uit dat de tienvouden staan weergegeven en dat de streepjes tussen de tienvouden staan voor één. Kijk eerst naar de tienvouden waar het vraagteken het dichtstbij staat en tel vervolgens de streepjes. Oefen dit met een getallenlijn met een indeling van 800 tot 900. Daarna laat je nog een variant van een getallenlijn zien. Vraag aan de leerlingen of hen iets opvalt aan de getallenlijn. De streepjes tussen de tienvouden zijn er niet. Oefen ook gezamenlijk met deze getallenlijn en behandel klassikaal welke getallen bij de vraagtekens en pijlen horen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 1000 op een getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Hoe plaats je een getal op een getallenlijn?
- Waar begin je met tellen?
- Wanneer tel je verder en wanneer tel je terug?

Inoefening

De leerlingen oefenen het plaatsen van getallen op de getallenlijn waarbij ze heen- en terugtellen met de getallenlijn. Dit oefenen ze met getallenlijnen met verschillende indelingen. Er is een getallenlijn waarbij alle honderdvouden staan weergegeven, een getallenlijn tussen twee honderdvouden in met of zonder streepjes bij de eenheden en een gedeelte van een getallenlijn, waarbij de streepjes van de eenheden zichtbaar zijn. Er zijn zowel vragen met vier antwoordmogelijkheden als vragen waarbij de leerlingen zelf moeten opschrijven welk getal het is.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te plaatsen, omdat je dan weet waar een getal hoort en dat er verschillende indelingen van een getallenlijn zijn. Zo is er een getallenlijn met honderdvouden, tienvouden en eenheden. Controleer of leerlingen weten dat ze vanuit een honderdvoud of tienvoud heen- of terug kunnen tellen. Om te controleren of de leerlingen dit begrepen hebben, laat je twee getallenlijnen op het digibord zien en stelt de vraag op welke getallenlijn 369 staat weergegeven.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van willekeurige getallen op de getallenlijn tot en met 1000, kunnen nog extra oefenen met het heen- en terugtellen tot en met 1000.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!