Plaatsen van ronde getallen op de getallenlijn t/m 100
Plaatsen van ronde getallen op de getallenlijn t/m 100

Plaatsen van ronde getallen op de getallenlijn t/m 100

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de ronde getallen tussen 0 en 100 op de getallenlijn te plaatsen. Hierbij leren ze dat je sprongen kunt maken van 5 of 10.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen, omdat ze dan weten waar een getal hoort. Dit kunnen ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Oefen samen met de leerlingen het herkennen van de getallen die met een 0 eindigen en die met een 5 eindigen. Laat de getallen uitspreken en naar het juiste vak slepen.

Instructie

Leg uit wat een getallenlijn is en geef aan dat niet alle getallenlijnen beginnen bij 0. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is en daarna wat elk streepje dan waard is. Bij deze getallenlijnen staat een grote streep voor een tienvoud en een kleine streep voor een vijfvoud. Leg uit wat een tienvoud en een vijfvoud zijn en bespreek dat je vanaf het linker getal verder kunt tellen naar rechts. Daarbij kun je sprongen van 5 of 10 nemen. Oefen dit samen met de leerlingen en vul de getallen in die bij de vraagtekens horen. Geef aan dat je eerst de tienvouden op de getallenlijn moet plaatsen.

Controleer of de leerlingen ronde getallen tot en met 100 op een getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Wat is een getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal op een getallenlijn?
- Waar begin je met tellen?
- Welke sprongen kun je nemen op een getallenlijn?

Inoefening

De leerlingen oefenen het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Dit oefenen ze op een getallenlijn waarbij ze eerst vier antwoordmogelijkheden hebben en daarna moeten ze zelf het antwoord opschrijven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te plaatsen, omdat je dan weet waar een getal hoort en dat je aan een grote streep kunt zien dat het bij een tienvoud hoort en dat een kleine streep bij een vijfvoud hoort. Laat leerlingen in tweetallen oefenen. Ze maken een getallenlijn en beide leerlingen schrijven 3 tienvouden en 3 vijfvouden op. Vervolgens geeft de leerling de getallenlijn aan de ander en moet hij de getallen op de juiste plaats invullen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van ronde getallen op de getallenlijn tot en met 100, kunnen nog extra oefenen met tellen met sprongen van 5 en 10 tot en met 100.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!