Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50
Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50

Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen tussen 0 en 50 op de getallenlijn te plaatsen. Hierbij tellen ze verder en terug en leren ze dat bij elk streepje een getal hoort.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen, omdat ze dan weten waar een getal hoort. Dit kunnen ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Laat leerlingen in tweetallen oefenen met het tellen tot en met 50 door de telrij op te zeggen en getallen over te laten slaan. Als de ene leerling een getal over slaat, klapt de andere leerling in zijn handen en benoemt het getal. Ga door tot 50 en laat dan de leerlingen wisselen.

Instructie

Leg uit wat een getallenlijn is en geef aan dat een getallenlijn er verschillend uit kan zien. Benoem hierbij dat in een getallenlijn het laagste getal altijd vooraan staat en dat de getallen in dezelfde volgorde hangen als hoe je telt. Laat een getallenlijn zien waarop alleen de tienvouden staan weergegeven. Oefen ook met deze getallenlijn door samen de tienvouden onder de getallenlijn te plaatsen en de leerlingen te laten benoemen welk getal bij de pijl hoort. Daarna laat je een getallenlijn zien waarbij de tienvouden zijn weergegeven en waarbij er tussen twee tienvouden 10 korte streepjes staan. Geef aan dat elk streepje staat voor één getal. Bespreek met de leerlingen dat je vanaf het linker getal verder kunt tellen naar rechts. En dat je vanaf het rechter getal terug kan tellen naar links. Kijk bij welk tienvoud de pijl het dichtstbij staat. Zo weet je of je verder of terug moet tellen. Vervolgens oefen je samen met de leerlingen door aan te geven welk getal bij de pijl hoort en door de getallen naar de juiste plek te slepen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 50 op een getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Wat is een getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal op een getallenlijn?
- Waar begin je met tellen?
- Wanneer tel je verder en wanneer tel je terug?

Inoefening

De leerlingen oefenen het plaatsen van getallen op de getallenlijn waarbij ze heen en terugtellen met de getallenlijn. Dit oefenen ze op een getallenlijn waarbij de tienvouden zijn ingevuld, vervolgens oefenen ze met een gedeelte van de getallenlijn waarbij de tienvouden staan weergegeven en ze oefenen met een hele getallenlijn zonder tienvouden.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te plaatsen, omdat je dan weet waar een getal hoort. Controleer of de leerlingen weten wat een getallenlijn is en laat hen in groepjes overleggen welke getallen bij de pijlen horen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot en met 50, kunnen nog extra oefenen met heen- en terugtellen tot en met 50.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!