Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1.000.000.000
Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1.000.000.000

Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1.000.000.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tussen 0 en 1 000 000 000 op de getallenlijn te plaatsen. Hierbij tellen ze verder en terug.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te kunnen plaatsen, omdat ze dan weten waar een getal hoort. Dit kunnen ze gebruiken om te bepalen welk getal meer of minder is.

Introductie

Op het digibord staat een getallenlijn waarbij de leerlingen moeten aangeven welk getal er bij de pijl hoort. Gum de vakjes uit om het antwoord te zien. Bespreek eerst dat je de duizendvouden op de getallenlijn kunt zetten als hulpmiddel zodat je kunt bepalen bij welke getallen de pijlen staan.

Instructie

Leg uit dat ieder streepje bij één getal op de getallenlijn hoort. Op een getallenlijn van 0 tot 1 000 000 000 moet je eerst weten wat de verdeling van de getallenlijn is voordat je kunt bepalen welk getal bij de pijl hoort. Er zijn namelijk getallenlijnen met verschillende indelingen. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is en daarna wat elk streepje dan waard is. Laat getallenlijnen zien met verschillende indelingen en geef aan dat je door verder of terug te tellen vanaf een bepaald getal je te weten komt welk getal bij de pijl hoort. Kijk daarbij goed bij welk getal de pijl het dichtstbij staat en tel verder of terug. Geef aan dat je soms getallen onder een getallenlijn als hulpmiddel kunt zetten, maar in sommige gevallen heb je dit niet nodig. Dan staat de pijl al dicht bij een getal dat is gegeven. Oefen klassikaal met de verschillende getallenlijnen en wijs de leerlingen op de getallen die al op de getallenlijnen staan of geef aan dat je er bepaalde getallen onder kunt zetten. Vervolgens schrijven de leerlingen op welke getallen bij de pijlen horen. Ze kunnen het opgeschreven getal omhoog houden, zodat je kunt controleren of ze het juiste antwoord geven. Benadruk dat je eerst een honderdduizendvoud op de getallenlijn kunt plaatsen, zodat je weet tussen welke getallen de pijl staat en vanuit daar kun je verder- of terugtellen.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 1 000 000 000 op een getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Hoe plaats je een getal op een getallenlijn?
- Waar begin je met tellen?
- Wanneer tel je verder en wanneer tel je terug?

Inoefening

De leerlingen oefenen het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Dit oefenen ze op getallenlijnen met verschillende indelingen. Er moet worden gekeken naar de miljoenen, honderdduizendvouden, duizendvouden en honderdvouden. Ze oefenen zowel met vragen met vier antwoordmogelijkheden als met open vragen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen op een getallenlijn te plaatsen, omdat je dan weet waar een getal hoort en dat er verschillende indelingen van een getallenlijn zijn. Zo is er een getallenlijn met miljoenen zonder strepen van de honderdduizendvouden, maar er zijn ook getallenlijnen met strepen voor de honderdduizendvouden en duizendvouden. Om te controleren of de leerlingen dit begrepen hebben, laat je hen in tweetallen werken. Beide leerlingen maken een getallenlijn en zetten er een pijl bij. De ander moet aangeven welk getal bij de pijl hoort. Geef aan dat de getallenlijnen verschillende indelingen kunnen hebben. Niet elke getallenlijn begint bij 0 en eindigt bij 1 000 000 000. Laat de leerlingen zelf bepalen welke indeling ze kiezen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot en met 1 000 000 000, kunnen nog extra oefenen de getallenlijn tot en met 1 000 000.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!