Optellen t/m 5

Optellen t/m 5

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 5.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen optellen tot en met 5 zodat zij weten hoeveel twee kleine getallen of hoeveelheden samen zijn.

Introductie

Oefen met de leerlingen het tellen van hoeveelheden tot en met 5 door te vragen hoeveel kinderen er op het digibord te zien zijn. Oefen daarna de volgorde van de telrij door de ballen met de getallen van 1 tot en met 5 in de juiste volgorde te laten plaatsen. Bespreek steeds met de leerlingen welke ervoor en erna komt en laat leerlingen verwoorden waarom een bal op een bepaalde plaats moet staan.

Instructie

Er zijn sommen waarbij de getallen visueel zichtbaar zijn. Leg uit dat leerlingen deze kunnen maken door eerst te kijken hoeveel er in het eerste groepje liggen en daarna door te tellen hoeveel erbij komen. Geef aan dat wat je hebt altijd het eerste getal van de som is en wat erbij komt het tweede getal van de som. Oefen dit vervolgens met een aantal voorbeelden.
Als de getallen in een som niet telbaar zijn kunnen leerlingen blokjes of een rekenrek gebruiken. Ook kunnen zij de som uitrekenen met behulp van de getallenlijn. Bespreek dat je sommen soms op verschillende manieren kunt uitrekenen, bijvoorbeeld door de getallen om te draaien of door een som uit te rekenen die eentje lager ligt. Oefen samen met de leerlingen het uitrekenen van verschillende sommen en vraag daarbij steeds hoe leerlingen het doen.

Controleer of de leerlingen tot en met 5 kunnen tellen met de volgende vragen:
- Kun je de getallen in de optelsom ook omdraaien?
- Kun je een voorbeeld geven van 3 + 1?
- Hoe reken je 2 + 1 uit?

Inoefening

In de eerste opgave kunnen leerlingen een som uitrekenen door te tellen waarbij de getallen visueel zichtbaar zijn en ze deze moeten optellen en het juiste getal moeten invullen. Daarna krijgen ze nog een opgave waarbij er meer bij komt. Als laatste is er een opgave waarbij de aantallen niet visueel zichtbaar zijn en de leerlingen de getallen moeten optellen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 10 zodat zij kunnen uitrekenen hoeveel iets samen is. Oefen tot slot nog verschillende sommen tot en met 5.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met de abstracte sommen het rekenrek of blokjes gebruiken.

Instructiemateriaal

Blokjes, rekenrek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!