Optellen t/m 20 met dubbelsommen

Optellen t/m 20 met dubbelsommen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 20 met dubbelsommen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren twee dezelfde getallen bij elkaar optellen tot en met twintig.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen twee dezelfde getallen bij elkaar kunnen optellen, omdat ze hierdoor sneller kunnen rekenen.

Introductie

Op het digibord staan drie telrijen onder de twintig. De leerlingen bepalen of de telrij goed of fout is. Door te gummen kun je een vinkje of kruisje zien.

Instructie

Leg uit dat wanneer je twee dezelfde getallen bij elkaar optelt, je het getal verdubbelt. Je kunt dit laten zien door de kwasten te tellen. De leerlingen rekenen de sommen bij de afbeeldingen op het digibord uit. Hierbij kunnen ze de voorwerpen nog tellen. Bij de eieren en potloden laat je de leerlingen eerst zelf de sommen bedenken, waarna ze deze sommen uitrekenen. Vervolgens laat je zien hoe je twee dezelfde getallen in een abstracte som uitrekent. Dit laat je zien door de gewichten bij elkaar op te tellen. De verschillende sommen uit het doel kun je vervolgens één voor één bespreken. De leerlingen rekenen daarna de sommen in abstracte vorm uit. De leerlingen doen dit eerst met behulp van afbeeldingen. Vervolgens doen ze dit zonder afbeeldingen, waarbij ze de goede uitkomst naar de som moeten slepen.

Om te controleren of leerlingen twee dezelfde getallen bij elkaar kunnen optellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat moet je doen als je een getal verdubbelt?
- Wat is de uitkomst van de som 8 + 8?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee dezelfde getallen, waarbij ze een afbeelding krijgen waarin de getallen telbaar zijn. Vervolgens maken ze opgaven met enkel de getallen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en bespreekt waarom het handig is om twee dezelfde getallen te kunnen optellen. Op het digibord staat een som. Twee kinderen geven antwoord op deze som. De leerlingen bepalen welk kind gelijk heeft en de som dus goed heeft uitgerekend.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze blokjes of fiches geven. Je kunt ze groepjes laten maken van de getallen die ze bij elkaar moeten optellen en deze groepjes vervolgens laten optellen.

Instructiemateriaal

Fiches of blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!