Optellen t/m 10.000 met drie of meer getallen
Optellen t/m 10.000 met drie of meer getallen

Optellen t/m 10.000 met drie of meer getallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 10 000 met drie of meer getallen.

Belang

Het is belangrijk om op te kunnen tellen tot en met 10 000, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

De leerlingen oefenen met optelsommen tot en met 10 000 met overschrijding. De sommen kunnen los van elkaar in het grote vak gesleept worden, vervolgens kan de som worden opgelost door gebruikt te maken van het MAB-materiaal. Bespreek met de leerlingen welke manieren zij gebruiken om de sommen op te lossen.

Instructie

Bespreek met de leerlingen het belang van het optellen tot en met 10 000. Bij de volgende som (4610 + 3410 + 1150) vraag je aan de leerlingen hoe ze deze som zouden aanpakken. Leg uit dat je eerst getallen zoekt die handig bij elkaar op te tellen zijn. In dit voorbeeld kun je 4610 + 3410 handig bij elkaar optellen. Daarna tel je het laatste getal erbij. Leg dan de andere manier uit. Hier tel je eerst alle duizendtallen, honderdtallen en tientallen bij elkaar op. Benadruk dat je de manier kiest die jij het handigste vindt. Controleer vervolgens of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Dan komt er een som met 4 getallen. Bespreek ook hier de verschillende manieren om deze som aan te pakken. Zo kun je twee groepjes van twee getallen maken die handig bij elkaar op te tellen zijn: 1580 + 3510 en 3020 + 1000. De uitkomsten tel je dan bij elkaar op voor het antwoord. Controleer vervolgens of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Leg uit hoe de leerlingen de tabel moeten lezen: De vier cijfers tel je bij elkaar op en op de plek van het vraagteken komt je antwoord. Bij de sommen in een tabelvorm kun je de manier van het groepjes vormen weer toepassen. Daarna controleer je of de leerlingen de sommen in een tabel kunnen oplossen. Met de volgende som oefenen de leerlingen met een optelsom in de vorm van een lijstje of bonnetje. Bespreek ook hier de verschillende oplossingsmogelijkheden. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 10 000 met drie of meer getallen door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te kunnen tellen tot en met 10 000?
- Welke manier gebruik jij om een optelsom tot en met 10 000 met drie of meer getallen uit te rekenen?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met een kale som. In de volgende oefening krijgen de leerlingen een som in een tabel aangeboden. In de derde oefening moeten ze de som uit het verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen de instructie hebben begrepen door te vragen op welke manier zij een optelsom met drie of meer getallen tot en met 10 000 uitrekenen. Benadruk dat het per leerling kan verschillen welke manier voor hem handig is. In de mix-opgave controleer je of de leerlingen de instructie kunnen toepassen op de verschillende soorten sommen. Als laatste gaan de leerlingen aan de slag met een spelletje. Laat leerlingen om de beurt een vakje open krassen. Krassen ze een spin dan zijn ze af. Als het vierde getal is gevonden, kan de som worden uitgerekend.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen tot en met 10 000 met drie of meerdere getallen, kunnen eerst oefenen met tellen tot 10 000 met sprongen van 1000. Hier kan de getallenlijn voor gebruikt worden om het visueel te maken. Hier kan ook MAB-materiaal voor gebruik worden. Vervolgens kan er geoefend worden met optelsommen met maximaal twee willekeurige getallen tot en met 10 000.

Instructiemateriaal

MAB-materiaal, getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!