Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen
Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen

Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10 via rijgen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 100 waarbij ze het tweede getal op een handige manier met sprongen op de getallenlijn kunnen optellen bij het eerste getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je rijgen kunt gebruiken om sommen die je niet in één keer in je hoofd kunt doen uit te rekenen. Bijvoorbeeld als je 23 kinderen in het klaslokaal hebt en er 9 kinderen bijkomen, dan kun je met rijgen uitrekenen dat er dan 32 kinderen zijn.

Introductie

Oefen het splitsen van getallen tot en met 10. Dit hebben leerlingen nodig als zij gaan rekenen met tientaloverschrijding.

Instructie

Leg uit dat je bij rijgen een tweede getal in delen bij het eerste getal op telt. Je verdeelt het tweede getal in twee kleinere getallen. Leg uit dat je het eerste getal van de som vooraan bij de getallenlijn zet en dan kijkt wat het volgende tiental is. Bespreek hoeveel leerlingen erbij hebben gesprongen om naar het volgende tiental te gaan en hoeveel er dan nog van het tweede getal over is. Dit moet dan er nog bij gesprongen. Vraag de leerlingen op welk getal je dan uitkomt. Oefen daarna nog een som met rijgen door te vragen naar welk getal gesprongen is waarbij de sprongen zijn weergegeven en daarna nog een keer waarbij samen de sprongen kunnen worden geoefend.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot 100 via de rijgstrategie met de volgende vraag:
- Naar welk getal moet je als eerste springen om op een handige manier een som uit te rekenen op de getallenlijn?
- Wat moet je kunnen om met tientaloverschrijding te kunnen rekenen? (splitsen)

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som door zelf sprongen op de getallenlijn te zetten waarbij ze uitkomen op een tienvoud. Vervolgens staan de sprongen weergegeven en moeten de leerlingen aangeven naar welk getal er gesprongen is. Daarna moeten ze zelf sprongen op de getallenlijn zetten waarbij ze het tiental overschrijden.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 100 waarbij je sprongen op de getallenlijn maakt, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Laat de leerlingen een som uitrekenen met behulp van de getallenlijn waarbij de sprongen al zijn weergegeven. Daarna laat je de leerlingen de sommen uitrekenen met behulp van de getallenlijn. Ze tekenen de sprongen. Geef meerdere leerlingen de beurt om te bespreken of iedereen op dezelfde manier gesprongen heeft of dat leerlingen verschillende manieren hebben.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst naar een tiental moeten springen als dit kan. Daarna moeten ze doortellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!