Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10 via rijgen
Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10 via rijgen

Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal >10 via rijgen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 100 waarbij ze het tweede getal te verdelen in tientallen en eenheden en deze apart bij het eerste getal op te tellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat je rijgen kunt gebruiken om sommen die je niet in één keer in je hoofd kunt doen uit te rekenen. Bijvoorbeeld als er 38 auto's staan te wachten voor een verkeerslicht en er nog 18 auto's bijkomen, dan kun je met rijgen uitrekenen dat er dan 56 auto's staan te wachten voor het verkeerslicht.

Introductie

Oefen het structureren van getallen door de stellingen te bespreken. De leerlingen gaan zitten als de stelling klopt en staan als de stelling niet klopt.

Instructie

Leg uit dat je bij rijgen een tweede getal in delen bij het eerste getal op telt. Je verdeelt het tweede getal in tientallen en eenheden. Bespreek daarna dat een tiental een groepje van 10 is en dat de eenheden de getallen zijn van 1 tot en met 9. Leg dan uit dat je het eerste getal van de som vooraan bij de getallenlijn zet en dan eerst een sprong maakt met tientallen en dan met eenheden. Als je door het tiental gaat splits je de eenheden zo dat je eerst naar een rond getal gaat. Vraag de leerlingen op welk getal je dan uitkomt. Oefen daarna nog een som met rijgen door te vragen naar welk getal gesprongen is waarbij de sprongen zijn weergegeven en daarna nog een keer waarbij samen de sprongen kunnen worden geoefend. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt rijgen zonder getallenlijn door bij een som het tweede getal te verdelen in tientallen en eenheden. Eerst tel je de tientallen bij het eerste getal op. Als je dit antwoord hebt uitgerekend tel je de eenheden bij het antwoord op. Vul ook hier weer eerst aan tot een rond getal (68 + 2 = 70) en tel vervolgende de resterende eenheden er bij op. Stel de vraag welke hulpsommen je gebruikt bij de verschillende sommen en laat de leerlingen de sommen rijgend uitrekenen en vraag hoe ze dit hebben gedaan. Gum de vakjes uit om te controleren wat het juiste antwoord is.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot 100 via de rijgstrategie met de volgende vraag:
- Hoe reken je een som uit via rijgen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het oplossen van een som waarbij ze gebruikmaken van een getallenlijn. Het tweede getal staat in sprongen weergegeven en de leerlingen moeten deze sprongen optellen bij het eerste getal. Vervolgens rekenen ze twee sommen rijgend uit.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 100 waarbij je het tweede getal splitst, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Laat de leerlingen aangeven welke sommen bij de getallenlijnen horen. Vervolgens moeten ze de sommen die op het digibord staan compleet maken. Sleep de getallen naar de juiste plaats.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen via de rijgstrategie, kunnen gebruikmaken van een getallenlijn. Laat hen een som uitrekenen waarbij ze het tweede getal in sprongen op de getallenlijn moeten tekenen. Benadruk dat ze eerst een sprong moeten maken met de tienvouden en vervolgens met de eenheden. Geef aan dat je bij sprongen van de eenheden ook eerst naar een tiental kunt tellen en vervolgens door kan tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!