Optellen t/m 10 met dubbelsommen
Optellen t/m 10 met dubbelsommen

Optellen t/m 10 met dubbelsommen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren twee dezelfde getallen bij elkaar optellen.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen twee dezelfde getallen bij elkaar kunnen optellen, omdat ze hierdoor sneller kunnen rekenen.

Introductie

Op het digibord staan ballen met de getallen één tot en met tien. De leerlingen bepalen de volgorde van de getallen en slepen de ballen naar de goede plek.

Instructie

Leg uit dat wanneer je twee dezelfde getallen bij elkaar optelt, je het getal verdubbelt. Je kunt dit laten zien door de sterren te tellen. De leerlingen rekenen de sommen bij de afbeeldingen op het digibord uit. Hierbij kunnen ze de voorwerpen nog tellen. Bij de tonnen en lieveheersbeestjes laat je de leerlingen eerst zelf de sommen bedenken, waarna ze deze sommen uitrekenen. Vervolgens laat je zien hoe je twee dezelfde getallen in een abstracte som uitrekent. Dit laat je zien door de kannen water bij elkaar op te tellen. De verschillende sommen uit het doel kun je vervolgens één voor één bespreken. De leerlingen rekenen daarna de sommen in abstracte vorm uit. De leerlingen doen dit eerst met behulp van afbeeldingen. Vervolgens doen ze dit zonder afbeeldingen, waarbij ze de goede uitkomst naar de som moeten slepen.

Om te controleren of leerlingen twee dezelfde getallen bij elkaar kunnen optellen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat moet je doen als je een getal verdubbelt?
- Wat is de uitkomst van de som 3 + 3?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee dezelfde getallen, waarbij ze een afbeelding krijgen en deze kunnen tellen. Vervolgens maken ze sommen met enkel getallen,

Afsluiting

Je herhaalt het doel en bespreekt waarom het handig is om twee dezelfde getallen te kunnen optellen. Vervolgens geef je alle leerlingen een getalkaartje met het getal 1, 2, 3, 4 of 5. De leerlingen lopen rond en zoeken een klasgenoot met hetzelfde getal. Wanneer ze iemand hebben gevonden met hetzelfde getal, tellen ze de getallen bij elkaar op. Daarna geef je ze een nieuw getalkaartje en gaan ze weer op zoek naar een klasgenoot met dat getal.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze blokjes of fiches geven. Je kunt ze groepjes laten maken van de getallen die ze bij elkaar moeten optellen en deze groepjes vervolgens laten optellen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van de getallen één tot en met vijf en fiches of blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!